Överstyrelsemöte 2020

Överstyrelsen har ett ordinarie möte per år.

Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 9 juni  2020 kl. 16.00 på Alecta, Regeringsgatan 107 i Stockholm.

På grund av det nya coronaviruset och COVID-19 och för att minska risken för smittspridning har Alecta belutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid mötet. Alecta kommer att genomföra mötet med stöd av 5 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, så att ledamöterna kan utöva sin rösträtt genom poströstning.

Av omsorg om överstyrelseledamöterna och andra berörda välkomnar vi att så många som möjligt av överstyrelseledamöterna utnyttjar möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid mötet.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice