Vilket koldioxidavtryck har din tjänstepension?

Här kan du se hur mycket lägre koldioxidavtrycket från aktieandelen i Alecta Optimal Pension är jämfört med ett brett marknadsindex.

Årligt koldioxidavtryck för ditt pensionskapital

Hämta ditt eget pensionskapital

Du kan föra in både ditt totala pensionskapital och det kapital du har hos Alecta i formuläret ovan. Det genomsnittliga tjänstepensionskapitalet för en 40-åring är cirka 450 000 kr.

Logga in på Minpension för att se ditt totala pensionskapital. Är du kund hos Alecta kan du se ditt kapital i Alecta Optimal Pension på Mina sidor.
logga in på Mina sidor

Koldioxidavtryck jämförelse

Om vi sätter koldioxidavtrycket för din tjänstepension i relation till något annat så släpper en flygresa ToR från Stockholm till Gran Canaria ut cirka 1 000 kg CO2e.

Alectas koldioxidavtryck jämfört med branschen

Alecta har som mål att våra investeringar ska vara klimatneutrala år 2050. Vi har redan idag ett riktigt lågt koldioxidavtryck. I pensionsbranschen mäts avtrycket enligt en gemensam standard som heter ”viktad genomsnittlig koldioxid­intensitet” och redovisas då som ton koldioxidekvivalenter (CO2e) för utsläpp inom Scope 1 och 2.

Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) Scope 1 och 2 som innehaven i pensionsförvaltarens aktieportfölj släpper ut årligen, per miljon kronor i intäkt. Siffrorna gäller aktieandelen i förvaltarens traditionella pensionsförsäkring, förutom AP7. Data från 2020-12-31.

Alla pensions- och försäkringsbolag mäter och redovisar koldioxidintensiteten enligt samma standard och i den jämförelsen har vi på Alecta ett av de lägsta utsläppen från aktieinnehav i branschen.

Läs mer

Här kan du läsa mer om Alectas koldioxidavtryck

Så har vi räknat

  • Aktieandelen i ditt pensionskapital beror på din ålder. Upp till 63 år har du en placeringsinriktning med 60 procent aktier, mellan 63 och 65 år är aktieandelen 50 procent aktier och från 65 års ålder är placeringsinriktningen 40 procent aktier.
  • Det index vi jämför med är ett sammansatt index av MSCI Sweden, MSCI Europe ESG och MSCI USA ESG.
  • Beräkningarna grundar sig på senast tillgängliga koldioxiddata för Scope 1 och Scope 2, direkta och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi.
  • Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice