Bild på Liselott, kapitalförvaltningen

Liselott , Kapitalförvaltningen

Både arbetsgivare och anställda har stor nytta av den avkastning vi skapar  för de pensioner vi förvaltar.

Avkastning i premiebestämd och förmånsbestämd pension

I Alectas premiebestämda pension Alecta Optimal Pension är det den anställda som får ta del av avkastningen eller vinsten och när det gäller förmånsbestämd pension är det arbetsgivaren som får ta del av vinsten.

Premiebestämd pension – Alecta Optimal Pension

Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar in en summa som motsvarar en viss procent av den anställdas lön. De pengarna förvaltar vi sedan och bygger upp ett pensionskapital. Det kapitalet ligger sedan till grund för den anställdes pension. Ju större pensionskapital den anställde har desto högre blir pensionen.

ITP 1 och ITPK är bägge premiebestämda pensioner.

Förmånsbestämd tjänstepension – ITP 2

I den förmånsbestämda pension är den anställda garanterad en pension som motsvarar en viss procent av slutlönen när det är dags att gå i pension. Den månatliga pension är alltså bestämd i förväg. Arbetsgivaren betalar sedan in en månatlig premie som i slutändan ska täcka den pension vi ska betala ut.

I förmånsbestämd pension är alltså avkastningen viktig för arbetsgivaren eftersom det påverkar hur mycket denne behöver betala in. Ju bättre avkastning desto mindre behöver arbetsgivaren betala in i premier. 

I Alecta Optimal Pension har avkastningen stor betydelse på storleken på den anställdas framtida pension. Hur stor pensionen blir beror främst på:

  • hur mycket som betalas in
  • hur mycket avgifter som dras
  • hur länge vi förvaltar pengarna
  • skickligheten hos våra förvaltare
  • vilka placeringar vi har
  • fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter
  • hur finansmarknaderna utvecklas

Avkastningen kan gå både upp och ner. Vi fördelar avkastningen till den anställda varje månad.

Avkastning även under utbetalningstiden

Vi fortsätter fördela avkastning på pensionskapitalet även under utbetalningstiden. Det gör att den månatliga pensionen kan öka med tiden och på så sätt behålla sin köpkraft.

Avkastningen i den förmånsbestämda delen påverkar hur mycket arbetsgivaren behöver betala in i premier. Premier som ska täcka den pension vi ska betala ut till den anställda när det är dags att gå i pension. 

Det som har mest inverkan på vad arbetsgivaren betalar in förutom avkastningen är:

  • Den anställdas lön – eftersom förmånen beräknas på lönen
  • Hur många år den anställda har kvar till pension – det är så många år arbetsgivaren har på sig för att täcka den pension som vi ska betala ut.
  • Hur mycket den anställda redan har tjänat in till sin pension.

Utbetalningarna värdesäkras med pensionstillägg

Den förmånsbestämda pensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Pensionstillägget är en årlig uppräkning av ålderspensionen i ITP 2.

Tanken är att pensionen ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen för våra pensionärer. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI. På så sätt får de som får pension från oss kompensation för höjda priser.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice