Gröna obligationer

Vindkraft, solenergi som symbol för gröna obligationer

Alecta är en av de största investerarna i gröna obligationer internationellt, sett till absolut kapital. Per den 30 juni 2019 hade Alecta gröna obligationer till ett värde av 37,3 miljarder SEK.

Alecta har ökat takten i investeringar i gröna obligationer, där kapitalet är öronmärkt till olika typer av klimat- och miljöinriktade projekt såsom investeringar i energieffektiviseringar, förnybar energi, vattenrening eller miljövänlig infrastruktur.

Det är viktigt att poängtera att utgångspunkten för varje investering i en grön obligation är densamma som i en konventionell obligation - först och främst görs en bedömning utifrån Alectas krav om risk och avkastning.

Höga krav på dokumentation

Den gröna obligationen har samma kreditbetyg och bör därmed ha samma avkastning som motsvarande konventionella obligationer som organisationen ställer ut. Däremot ställer vi ytterligare dokumentationskrav från utgivaren av en grön obligation. Det handlar om hur pengarna kommer att användas, att utgivaren följer en branschstandard gällande gröna obligationer och att en oberoende part granskat och bekräftat utgivarens ramverk för gröna obligationer.

Social och miljömässig påverkan 

Alecta är en av de största investerarna i gröna obligationer internationellt, sett till absolut kapital. Per den 1 september 2020 hade Alecta gröna obligationer till ett värde av 50 miljarder SEK. Den gröna obligationsportföljen har växt med nära 20 procent under årets första sex månader.

Bland utgivarna finns exempelvis Nordiska Investeringsbanken, franska staten, Vasakronan och Göteborg Stad. Investeringarna rimmar väl med vår långsiktiga investeringsmodell som, utöver konkurrensmässig avkastning, också vill bidra till att skapa positiv social och miljömässig påverkan.

LÄS MER

Climate Action 100 +
Sustainalytics Food Supply Chain Engagement
Swedbank: Penningtvättsfrågor utmanar bankernas legitimitet

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice