Om behörigheter

För att kunna använda tjänsterna i vårt internetkontor behöver du ha behörighet. Det får du när ditt företag anmäler dig som användare.

Vem eller vilka som ska ha tillgång till internetkontoret bestämmer företaget själv. Företaget utser också en huvud­ansvarig som har till uppgift att sköta företagets behörigheter för användarna i internetkontoret.

Det är till den huvudansvariga du vänder dig om du har frågor om din egen behörig­het.

Om behörighetstiden går ut

Alla behörigheter gäller i max 36 månader. Både för en huvudansvarig och för en användare. Om behörighetstiden går ut:

 • För en användare – kan användaren inte längre logga in.
 • För en huvudansvarig - kan varken den huvudansvariga eller övriga användare logga in. Då måste företaget teckna ett nytt avtal.

Det är den huvudansvariga som förlänger samtliga behörighetstider på företaget. Alecta hjälper till genom att skicka en påminnelse när en behörighetstid är på väg att gå ut.

När någon slutar sin anställning

När någon slutar sin anställning är det viktigt att tänka på följande:

 • Om en användare slutar, behöver den huvudansvariga ta bort uppgifterna om användaren i internetkontoret. Om inte det sker, kan användaren fortsätta att logga in och ta fram uppgifter om företagets anställda.
 • Om den som är huvudansvarig slutar, behöver företaget se till så att en ny huvudansvarig blir utsedd. Om inte det sker, kan inga användare logga in i internetkontoret och företaget måste då teckna ett nytt avtal.

Huvudansvarig

 • Behöver vara anställd på företaget eller inom koncernen.
 • Är behörig till alla tjänster i internetkontoret.
 • Ger användare behörighet till företag och tjänster i internetkontoret.
 • Ansvarar för att ta bort användare som inte längre ska ha behörighet.
 • Informerar och ser till så att användare får behörighet till nya tjänster.

Användare

 • Kan vara anställd eller anlitad som konsult (på HR-avdelning, ekonomiavdelning etc.).
 • Är behörig till de företag och tjänster den huvudansvariga kryssar för i internetkontoret.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice