Yttrande till Finansdepartementet avseende den kommande tjänstepensionsrörelselagen

2017-10-20 Alecta och AMF lämnade den 20 oktober in ett gemensamt yttrande till Finansdepartementet om den kommande tjänstepensionsrörelselagen.

I yttrandet tar vi upp våra synpunkter på hur ingripandeåtgärderna påverkar kapitalkravet. Vi skriver också att informationsreglerna i tjänstepensionsrörelselagen bör utgöras av ett genomförande av IORP II, med nödvändig anpassning till svenska förhållanden och att tjänstepensionsföretag inte ska behöva följa IDD. 

Läs mer

Yttrande till Finansdepartementet avseende den kommande tjänstepensionsrörelselagen

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice