Placeringar

Genom Alectas storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning.

Kapitalet i vår förmånsbestämda portfölj och i Alecta Optimal Pension placeras i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Vi placerar både i Sverige och utomlands. Alecta är en av Sveriges största placerare.

Tillgångsfördelningen i förmånsbestämda portfölj 

Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj per 2023-03-31 uppgår till cirka 952 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring

Tillgångsslag Procent
Aktier  33,7%
Räntebärande 45,5%
Alternativa investeringar 20,8%

Tillgångsfördelningen i våra fyra placeringsinriktningar

Sammanlagt förvaltat kapital i vår premiebestämda pension Alecta Optimal Pension per 2023-03-31 uppgår till 239 miljarder kronor. De olika placeringsinriktningarna har en tillgångsfördelning som riktmärke, men den faktiska fördelningen kan variera över tid. 

Inriktning med 60 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  57,8%
Räntebärande 21,2%
Alternativa investeringar 21,0%

Inriktning med 50 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  48,3%
Räntebärande 30,7%
Alternativa investeringar 21,0%

Inriktning med 40 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  37,6%
Räntebärande 41,4%
Alternativa investeringar 21,0%

Inriktning med 10 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  9,4%
Räntebärande 69,6%
Alternativa investeringar 21,0%

Geografisk fördelning inom respektive tillgångsslag

Den geografiska fördelningen i varje tillgångsslag är lika i både förmånsbestämd och premiebestämd pension.

Fördelning aktier

Land Fördelning i procent
Sverige 39,9%
USA 30,5%
Schweiz 10,8%
Danmark 5,8%
Frankrike 5,3%
Storbritannien 5,2%
Övriga 2,5%

Fördelning räntebärande värdepapper

Land Fördelning i procent
Sverige 43,4%
USA 21,6%
Frankrike 11,8%
Irland 6,4%
Tyskland 4,8%
Övrigt 12,1%

Fördelning alternativa investeringar

Land Fördelning i procent
Sverige 26,4%
Nordamerika 34,2%
Övriga Europa 33,2%
Storbritannien 6,3%

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice