Placeringar

Genom Alectas storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning.

Kapitalet i vår förmånsbestämda portfölj och i Alecta Optimal Pension placeras i aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Alternativa investeringar kan till exempel vara fastigheter och infrastruktur, skog, företagskrediter och onoterade aktier. Vi placerar både i Sverige och utomlands. Alecta är en Sveriges största placerare.

Tillgångsfördelningen i förmånsbestämda portfölj 

Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj per 2024-03-31 uppgår till cirka 1007 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring

Tillgångsslag Procent
Aktier  33,8%
Räntebärande värdepapper 47,7%
Alternativa investeringar 18,5%

Tillgångsfördelningen i våra fyra placeringsinriktningar

Sammanlagt förvaltat kapital i vår premiebestämda pension Alecta Optimal Pension per 2024-03-31 uppgår till 284 miljarder kronor. De olika placeringsinriktningarna har en tillgångsfördelning som riktmärke, men den faktiska fördelningen kan variera över tid. 

Inriktning med 60 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  59,1%
Räntebärande värdepapper 22,3%
Alternativa investeringar 18,7%

Inriktning med 50 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  49,3%
Räntebärande värdepapper 32,0%
Alternativa investeringar 18,7%

Inriktning med 40 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  38,4%
Räntebärande värdepapper 42,9%
Alternativa investeringar 18,7%

Inriktning med 10 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  9,6%
Räntebärande värdepapper 71,7%
Alternativa investeringar 18,7%

Geografisk fördelning inom respektive tillgångsslag

Den geografiska fördelningen i varje tillgångsslag är lika i både förmånsbestämd och premiebestämd pension.

Fördelning aktier

Land Fördelning i procent
Sverige 33,7%
USA 32,4%
Schweiz 9,0%
Danmark 5,3%
Frankrike 5,0%
Storbritannien 4,6%
Övriga 10,0%

Fördelning räntebärande värdepapper

Land Fördelning i procent
Sverige 42,9%
USA 17,7%
Frankrike 11,8%
Tyskland 8,5%
Irland 6,2%
Övrigt 13,0%

Fördelning alternativa investeringar

Land Fördelning i procent
Sverige 25,1%
Storbritannien 6,5%
Nordamerika 35,9%
Övriga Europa 32,5%

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice