Placeringar

Genom Alectas storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning.

Kapitalet i vår förmånsbestämda portfölj och i Alecta Optimal Pension placeras i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Vi placerar både i Sverige och utomlands. Alecta är en av Sveriges största placerare.

Tillgångsfördelningen i förmånsbestämda portfölj 

Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj per 2022-09-30 uppgår till cirka 907 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring

Tillgångsslag Procent
Aktier  33,6%
Ränterbärande 44,9%
Fastigheter och alt investeringar 21,4%

Tillgångsfördelningen i våra fyra placeringsinriktningar

Sammanlagt förvaltat kapital i vår premiebestämda pension Alecta Optimal Pension per 2022-09-30 uppgår till 213 miljarder kronor. De olika placeringsinriktningarna har en tillgångsfördelning som riktmärke, men den faktiska fördelningen kan variera över tid. 

Inriktning med 60 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  54,1%
Ränterbärande 24,2%
Fastigheter och alt investeringar 21,7%

Inriktning med 50 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  44,8%
Ränterbärande 33,5%
Fastigheter och alt investeringar 21,7%

Inriktning med 40 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  34,9%
Ränterbärande 43,4%
Fastigheter och alt investeringar 21,7%

Inriktning med 10 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  8,7%
Ränterbärande 69,6%
Fastigheter och alt investeringar 21,7%

Geografisk fördelning inom respektive tillgångsslag

Den geografiska fördelningen i varje tillgångsslag är lika i både förmånsbestämd och premiebestämd pension.

Fördelning aktier

Land Fördelning i procent
Sverige 36,6%
USA 35,2%
Schweiz 11,5%
Storbritannien 5,7%
Danmark 4,8%
Frankrike 4,5%
Övriga 1,8%

Fördelning räntebärande värdepapper

Land Fördelning i procent
Sverige 47,5%
USA 25,7%
Frankrike 10,2%
Finland 5,5%
Irland 4,8%
Övriga Europa 6,4%

Fördelning fastigheter och alternativa investeringar

Land Fördelning i procent
Sverige 33,2%
Storbritannien 5,7%
Nordamerika  27,0%
Övriga Europa 34,1%

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice