Placeringar

Genom Alectas storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning.

Kapitalet i vår förmånsbestämda portfölj och i Alecta Optimal Pension placeras i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Vi placerar både i Sverige och utomlands. Alecta är en av Sveriges största placerare.

Tillgångsfördelningen i förmånsbestämda portfölj 

Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj per 2022-06-30 uppgår till 916 miljarder kronor.

Förmånsbestämd försäkring

Tillgångsslag Procent
Aktier  32,3%
Ränterbärande 47,6%
Fastigheter och alt investeringar 20,1%

Tillgångsfördelningen i våra fyra placeringsinriktningar

Sammanlagt förvaltat kapital i vår premiebestämda pension Alecta Optimal Pension per 2022-06-30 uppgår till 208 miljarder kronor. De olika placeringsinriktningarna har en tillgångsfördelning som riktmärke, men den faktiska fördelningen kan variera över tid. 

Inriktning med 60 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  53,0%
Ränterbärande 26,6%
Fastigheter och alt investeringar 20,3%

Inriktning med 50 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  44,2%
Ränterbärande 35,5%
Fastigheter och alt investeringar 20,3%

Inriktning med 40 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  35,4%
Ränterbärande 44,3%
Fastigheter och alt investeringar 20,3%

Inriktning med 10 procent aktier

Tillgångsslag Procent
Aktier  8,8%
Ränterbärande 70,8%
Fastigheter och alt investeringar 20,3%

Geografisk fördelning inom respektive tillgångsslag

Den geografiska fördelningen i varje tillgångsslag är lika i både förmånsbestämd och premiebestämd pension.

Fördelning aktier

Land Fördelning i procent
Sverige 36,6%
USA 33,8%
Schweiz 10,8%
Storbritannien 7,8%
Danmark 5,0%
Frankrike 4,5%
Övriga 1,5%

Fördelning räntebärande värdepapper

Land Fördelning i procent
Sverige 47,7%
USA 24,5%
Frankrike 11,2%
Finland 5,6%
Irland 4,4%
Övriga Europa 6,6%

Fördelning fastigheter och alternativa investeringar

Land Fördelning i procent
Sverige 30,7%
Storbritannien 5,4%
Nordamerika  23,2%
Övriga Europa 40,7%

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice