Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

Temperaturen på jorden stiger och vi behöver agera. Ett sätt att göra det, är att snabba på minskningen av koldioxidutsläpp till atmosfären genom att höja priset på utsläpp.1

Eftersom vi investerar en del av din pension i andra bolag vill vi förklara hur värdet på bolaget hänger ihop med koldioxidpriset. Som hjälp har vi tagit fram ett verktyg där du kan se hur framtidens pris på koldioxidutsläpp förväntas påverka värdet på bolag i olika branscher.

Testa själv och se hur värdet på några typiska bolag i tio olika branscher påverkas av de koldioxidutsläpp de förväntas göra. 


Se en film

Så påverkar priset på koldioxidutstläpp

Läs mer

TEMA Din pension och klimatet

Räkna själv på företagets värde

Välj en företagstyp

Välj enligt vilken modell du tror att koldioxid­utsläpp kommer att prissättas i framtiden

Ange om du vill basera uträkningen på amerikanska eller europeiska utsläppspriser

Du kan fortsätta klicka runt, men den högra stapeln kommer att stanna på 0. Det här är en av de branscher vi identifierat, där ett genomsnittligt bolags värde raderas ut oavsett vilka antagen vi gör om framtida koldioxidpriser.

Hur kom vi fram till det här?

När bolag värderas i dag, saknas i regel framtida kostnader för utsläpp i beräkningarna. Det betyder att många bolag riskerar att vara övervärderade på marknaden. Exakt hur stor skillnaden i värdet blir för olika bolag, beror på fler saker. Det beror bland annat på:

  1. Hur mycket  priset på koldioxid behöver öka för att nå klimatmålen.
  2. Vem som tar kostnaden – bolaget, kunden eller leverantören.
  3. Om företaget kan minska sina utsläpp.

1. Hur mycket behöver priset på koldioxid öka?

Uppskattningarna om framtidens pris på koldioxidutsläpp varierar stort beroende på olika klimatscenarior och beräkningsmodeller. Priset påverkas helt enkelt av vilket klimatmål vi jobbar mot. Den här grafen visar hur mycket koldioxidpriset behöver öka för att nå 2-gradersmålet i IPCC:s modell.

Kostnaderna för koldioxidutsläpp för ett företag i EU beräknas öka etappvis, till 230 euro per ton koldioxid­ekvivalent år 2040. Med detta i åtanke kan vi räkna ut vad dagens utsläpp för företag som arbetar med {{ sector_name }} kommer att kosta i framtiden, baserat på deras genomsnittliga utsläpp i dag.

2. Vem tar kostnaden – bolaget, kunden eller leverantören?

Alla bolag påverkas inte likadant av sina ökade kostnader. I många branscher kommer företag att kunna skjuta över en del av kostnaderna på någon annan, exempelvis konsumenten.

Men en del av de ökade kostnaderna måste bäras av bolaget självt och det gör att bolagets värde på aktiemarknaden minskar, om det inte kan skära ner på sina koldioxidutsläpp. För vårt {{ company_name }} är den effekten {{ elasticityMagnitude }}. De skulle kunna skjuta över omkring {{ elasticity }} procent av kostnaderna på någon annan.

3. Kan företaget minska sina utsläpp?

{{#if is_negative}} Med våra antaganden ovan, tappar ett genomsnittligt europeiskt {{ company_name }} så mycket i värde att det helt slås ut. Det under förutsättning att branschen inte lyckas ställa om för att minska sina koldioxid­utsläpp. {{else}} Med våra antaganden ovan, blir marknadsvärdet för ett genomsnittligt europeiskt {{ company_name }} i själva verket bara {{ value_share_abs }} procent av vad det normalt värderas till, om branschen inte kan ställa om för att minska sina koldioxid­utsläpp. {{/if}}

Våra antaganden baserar sig på att företaget inte minskar sina utsläpp alls, något som vi inte tror kommer hända. Men att sia om framtiden är svårt, så beräkningarna ska tas med en nypa salt. Ändå ger de en fingervisning om vad som riskerar att hända om vi inte arbetar för att dra ner på utsläppen.

Flera sätt att minska utsläppen

De bolag vi investerar i kan minska sina utsläpp på flera sätt: genom att använda andra typer av material, genom att energieffektivisera eller genom att ge sig in i andra typer av verksamheter som inte kräver lika mycket energi.

Vi på Alecta arbetar för och hoppas förstås, att de företag vi investerar i ställer om för klimatets skull. Och såklart även att de ska fortsätta kunna leverera produkter, tjänster och annat som vi behöver. Därför är det viktigt att vi alla har kunskap om hur vi på bästa sätt skapar nytta för klimatet och därigenom din pension.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar konkret här

1 Priset på koldioxidutsläpp kan höjas genom skatt eller genom utsläppshandel. Både Sverige och EU har redan sådana system på plats. Om du vill veta mer om var i världen det finns liknande system kan du titta på carbon-pricingdashboard.worldbank.org.
Att släppa ut koldioxid i atmosfären kommer att bli allt dyrare de kommande decennierna. Men när bolag värderas i dag, saknas i regel framtida kostnader för utsläpp i beräkningarna. Det betyder att många företag riskerar att vara övervärderade på marknaden, om de inte skär ner sina utsläpp. Om det sätts ett högre pris på koldioxid kommer bolagen som Alecta investerar dina pengar i att behöva betala mer för sin produktion. En ökad produktionskostnad kan påverka hur bolaget i sin tur värderas av marknaden (exempelvis på börsen).