Rörlig ersättning i Alecta

I syfte att stimulera och engagera medarbetarna kring Alectas strategiska mål omfattas de flesta anställda av ett incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Incitamentsprogrammet är kopplat till mål i affärsplanen och det maximala utfallet uppgår till 12 000 kronor per medarbetare i form av en tjänstepensionspremie.

Under 2022 uppfylldes samtliga tre mål fullt ut, vilket resulterade i ett utfall om totalt 3,7 miljoner kronor exklusive särskild löneskatt.

Vd, företagsledning, och chefer för de centrala funktionerna Internrevision, Risk, Compliance och Aktuariefunktionen omfattas inte av incitamentsprogrammet. 

Vasaterminalen

Förutom ovanstående incitamentsprogram finns ett program för rörlig ersättning för anställda i en fastighetsförvaltande dotterkoncern med konferens- och restaurangverksamhet, Vasaterminalen. Programmet gav dock ingen utdelning för 2022.

Redogörelse för Alectas ersättningar

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:23) finns här ytterligare information.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice