Vi har medvetet valt bort bolag och ibland hela sektorer

Alecta har lägre koldioxidavtryck än genomsnittet, varför är det bra?
Jag vill börja med att tydliggöra att koldioxidavtrycket inte säger allt om hur de bolag vi investerar i bidrar till den globala uppvärmningen. Men något förenklat ger det en fingervisning om hur väl bolagen står rustade för att kunna ta tillvara affärsmöjligheterna i en koldioxidfri ekonomi. Enkelt sagt, utsläppen måste minska globalt och de bolag som redan har låga utsläpp ligger längre fram och kommer vara bättre investeringar.
De relativt låga utsläppen innebär också en lägre finansiell risk eftersom ett högre pris på utsläpp innebär en kostnadsökning. Ju mindre utsläpp, desto mindre kostnadsökning helt enkelt.

Varför har ni lägre avtryck?
Vi har under många år fokuserat på att välja bolag som vi bedömer har en långsiktig affärsmodell och som klarar ett antal hållbarhetskrav. Koldioxidavtryck och möjlighet att vara en del av om omställningen är naturliga inslag. Det har inneburit att vi medvetet valt bort många bolag och ibland hela sektorer, helt enkelt eftersom de inte möter våra krav.
Resultatet är en portfölj med relativt få bolag (drygt 100 stycken), klart lägre avtryck än de flesta av våra konkurrenter och inte minst en portfölj med bolag som vi har god insyn i.

Vad gör ni som förvaltare av pensionskapital om något bolag ni investerat i släpper ut jättemycket?
Vi följer upp alla våra innehavs utsläpp och eventuella klimatmål. Om ett bolag har stora utsläpp, eller inte satt klimatmål som vi anser vara tillräckligt ambitiöst, tar vi kontakt med bolaget för att ta en diskussion om varför så är fallet. Vi försöker vara väldigt tydliga med att det är viktigt att bolagen arbetar med sina utsläpp, och klimatfrågor generellt, som en strategisk fråga för styrelse och ledning. Om vi upplever att bolaget inte tar till sig av våra önskemål måste vi såklart fundera på om bolaget verkligen kan anses ha en långsiktig affärsmodell och om vi då kan ha kvar bolaget i portföljen.

Hur mycket kan man påverka som ägare?
Alla ägare har möjlighet att utöva sitt ägandeskap genom att nyttja sin rösträtt på bolagens årsstämmor. I praktiken kan man dessutom påverka innehavsbolag löpande genom att man för dialog kring de frågor som man tycker är viktiga. Generellt är det diskussioner som är mycket uppskattade av bolagen. Vid vissa frågor kan det vara svårt att som ensam ägare bedriva en dialog. Då finns möjligheten att gå samman med andra investerare och göra gemensam sak av en fråga. Genom att samla fler ägare med en gemensam röst, och då med större kapital, har man bättre möjlighet att lyckas med att få gehör för de frågor man driver.

Är det inte bara att sälja alla bolag som släpper ut mycket?
I samma ögonblick som man säljer ett bolag har man också begränsat sin möjlighet att påverka bolaget framgent. Ägandet har gått till någon annan och utsläppen kommer fortsätta. Det har helt enkelt inte skett någon förändring i den reala ekonomin. Det är därför viktigt att man som investerare så länge som möjligt försöker bedriva påverkan genom dialog. Om man däremot gör bedömningen att bolaget inte kommer att förändra sig kan/bör man såklart sälja det innehavet och investera kapitalet någonstans där man istället bidrar till en omställning.

Du som arbetar med hållbara investeringar, har du klimatångest?
Det varierar. Ibland känns den nästan utsiktslöst när man läser alla forskarrapporter om vilken enorm omställning vi står inför och vilka utsläppsreduktioner som krävs nu direkt. Andra dagar, när man ser den oerhörda kraft som inte minst den finansiella sektorn lägger på att försöka nå nettonoll-utsläpp, är jag mer hoppfull. Sen är det oerhört glädjande att se bolag efter bolag sätta ambitiösa klimatmål med trovärdiga planer för att nå dessa. Så just idag är min klimatångest klart hanterbar.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice