All data som är bättre än det som finns idag är ett steg i rätt riktning

Joakim Jansson är initiativtagare till Klimatbytet. Initiativet vill sätta fokus på de 1500 miljarder kr som finns i premiepensionssystemet (ppm-fonder) och se till att de pengarna används på ett så klimatsmart sätt som möjligt.

joakim_jansson kopiera.png

Vilket är ditt bästa råd till en sparare/konsument som vill minska utsläppen från sin pension?

  • Se först över hur ditt pensionssparande ser ut idag. Vad av ditt sparande är placerat i bolag som investerar i fossila bränslen? När du gör detta se samtidigt över om det finns annat du inte vill spara i som tex vapen, porr eller betting.
  • Sälj av/flytta ditt kapital från det som inte ligger i linje med dina värderingar och investera istället i sådant du vill se mer av - exempelvis bolag som satsar på förnyelsebar energi.
  • Efter du har styrt om ditt sparande, berätta om det till andra. Detta är ofta din främsta möjlighet att påverka som enskild individ. När du berättar påverkar du andra att också agera som i sin tur påverkar andra. Och så vidare. När du byter premiepensionsfonder se också till att registrera att du bytt på www.klimatbytet.se och sprid budskapet vidare.
  • Tänk också på hela din pension: premiepension, tjänstepension och privat pension och se över vad du kan ändra.
  • Sist men inte minst, pension är viktigt för din framtid och känner du dig minsta osäker, se till att du tar hjälp så att du fattar kloka beslut!  


Vilken strategi tycker du är bäst för stora kapitalförvaltare/pensionsbolag som vill öka takten i sitt klimatarbete och minska koldioxidavtrycket från sina investeringar/innehavsbolag?  
Klimatbytet har från starten fokuserat på våra premiepensioner och vi uppmanar människor att inse den makt man har som enskild individ. Vi är ju alla sparare, investerare, medborgare, kunder, anställda och så vidare.

Genom att rösta med fötterna och sälja av det vi inte vill ha och investera i sådant vi vill se mer av och berätta om detta sätter vi fokus på frågan och visar att det är viktiga frågor som företagen måste ta på allvar. Med andra ord tror jag på avyttring som metod men jag tror också att ägarpåverkan är viktig, och framförallt tror jag på de två i kombination.

Det som är viktigt med ägarpåverkan är dels att det är transparent vilket jobb som görs och det resultat som uppnås. Allt för ofta sker inte det. Dessutom bör den ägarpåverkan som utförs av pensionsförvaltare rimligen ske genom att ägarna till kapitalet, det vill säga pensionsspararna, tillfrågas om vilka frågor som är viktiga för dem.

Kombinationen avyttring och ägarpåverkan blir viktig av två skäl, dels genom att påverkansarbetet blir uddlöst om inte avyttring är ett alternativ när dialogen med företagen sker och pensionsförvaltaren tydligt ser att inget händer hos företagen. Dels genom att det är viktigt att de som arbetar med ägarpåverkan kan påvisa den kapitalrörelse som sker när andra säljer av sitt innehav och det sker på grund av de brister i klimatarbetet som ett företag har. 

Är koldioxidavtryck ett bra mått? 
Min generella syn är att all data som är bättre än det som finns idag är ett steg i rätt riktning. Det behöver dock hela tiden utvecklas tills dess att det ger en fullt rättvis bild av verkligen och med prognos för framtiden. Koldioxidavtryck ger en bild över hur det ser ut idag och det är bra. Dock är det olyckligt att inte Scope 3 med de indirekta utsläppen finns med då de ofta kan vara väldigt stora. Det mått som idag finns riskerar att ge en felaktig bild.

Utöver detta bör bilden kompletteras med att förstå hur de olika bolagens planer ser ut framåt - har de planer som ligger i linje med Parisavtalet och som känns trovärdiga? Det är väldigt viktig information att ha, både som investerare och som klimatvän. 

Vad behöver pensionsbranschen förbättra i sitt klimatarbete?
Även om det skett en hel del de senaste åren finns det mycket kvar att göra här, här är några saker: 

Ökad transparens är viktigt så att man som pensionssparare förstår vilka bolag som investeras i och hur deras klimatpåverkan och klimatarbete ser ut. Dessutom ökad transparens i hur pensionsförvaltarna i sitt ägaruppdrag påverkar bolagen till att bli mer klimatsmarta och vad resultatet av arbetet är.

Standardiserade klimatmärkningar i nära samarbete med forskare och kommunikatörer. Tänk exempelvis på Agenda 2030 och det genomslag det fått just tack vare kommunikationen. Det måste vara lätt att göra rätt och då måste märkningen vara enkel, tillräcklig och korrekt.

Hållbaraste alternativet bör vara standard, det gäller PPM såväl som annan pension. Man skall inte behöva göra mer jobb och efterforskning för att spara klimatsmart och hållbart. Tvärtom skall det vara enklare och om någon vill spara i klusterbomber, kärnvapen eller fossila bränslen så skall ett aktivt val krävas. Det skall generellt vara billigare att spara klimatsmart också. Om man som sparare väljer alternativ som inte är klimatsmarta så sker det till en kostnad för planeten. Den kostnaden är det rimligt att investerare och sparare åtminstone delvis bär.

Investera mer i bolag som står för den klimatomställning vi behöver göra, som exempelvis förnyelsebar energi.

Se till att alla kapitalrådgivare, oavsett om de arbetar på pensionsbolagen eller är förmedlare, förstår hållbarhet och klimatfrågan och har rätt kompetens att kunna ge kunderna de råd de behöver för att spara klimatsmart och hållbart. Det man inte behärskar ger man inga råd om 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice