Alecta Accelerate gav energi till hela Alecta

Från vänster till höger i bild: Tor Enander, Malin Engberg, Lisa Lund, Julia Nyrén, Nour Masri, Karl Tengelin, Muss Mesmari och Louise Engborg.

I början av 2021 startade traineeprogrammet Alecta Accelerate. Mats Redemo är chef för analys och skadereglering på Alectas IT-avdelning och har under drygt ett år tillsammans med en kollega varit ansvarig för genomförandet av programmet.

mats_redemo_rund.png

Varför startade Alecta traineeprogrammet?

— Vi startade programmet för att attrahera duktiga talanger till Alectas IT-avdelning. Vi behöver skickliga medarbetare med rätt kompe­tens för att kunna leverera i våra olika agila team och i slutändan för att kunna ge bra tjänster, produkter och service till våra kunder. Sen märkte vi tidigt att traineernas erfarenhet, utbildningsbakgrund och kompetenser verkligen bidrog till en positiv energi i teamen och till hela Alecta.

Hur har programmet varit upplagt?

— Programmet startade i början av september 2020 och var indelat i fyra block med olika fokusområden med konkreta program­aktiviteter. I stort följde program­met de olika leverans­inkre­men­ten i vårt agila arbetssätt.

— Den sociala delen i programmet var väldigt viktig att få till. Eftersom det startade mitt under pandemin var det en rätt stor utmaning. Deltagarna skulle lära känna varandra och övriga kollegor på Alecta, som nästan alla arbetade hemifrån.

— Programmet inleddes med introduktionsdagar och många team­building­aktiviteter. För att få en bra grund att stå på innan traineerna skolades in i sina ibland mer avgränsade arbetsuppgifter, fick de också en grundlägg­ande kunskap om Alectas verksamhet och den omvärld vi verkar i. 

— Tidigt i programmet introducerades traineerna till sina olika agila team där de togs om hand av sina mentorer och av teammedlemmarna. Mentorerna har sedan under hela programperioden varit traineernas stöd och gett dem väg­led­ning. Under hela programperioden har varje trainee också haft ett nära stöd från sina närmaste chefer.

— En bit in i programmet inledde traineerna sin särskilda uppgift/utmaning som de själva definierade, planerade, genomförde och presenterade för olika intressenter.

—Utmaningen var uppdelad, och deltagarna jobbade i två grupper. Den ena gruppen skapade en prototyp för att Alecta bättre skulle kunna hantera planering och resurser under semestertider och den andra skapade en sökmotor som underlättade för nya medarbetare att hitta relevant och rätt information. Sökmotorn sattes ihop av flera olika tjänster som läste, validerade och sorterade data innan den presenteras för användarna.

—Programmet avslutades med en retrospektiv tillsam­mans med traineerna och en efterföljande kickout som var väldigt uppskattad.

Vad tror ni att Alecta har lärt sig av traineeprogammet och kan ta med sig framåt?

— Allt är möjligt om man har rätt attityd och mindset! I efterhand var nog den viktigaste fasen rekryterings- och urvalsfasen innan programmet startade. Vi la ner mycket tid på att välja ut rätt kandidater så att de skulle passa ihop, få en bra samhörighet i gruppen och förstärka varandras egenskaper.

— Vi är otroligt stolta över att traineegruppen trots covid-19 pandemin på ett väldigt fint sätt kämpat, genomfört programmet och spridit en positiv energi omkring sig hela tiden! Olika delar av organisationen har också på ett eller annat sätt varit involverade och med stort engagemang stöttat traineerna på sin resa.

— Deltagarna i traineeprogrammet har behandlats som anställda från dag ett vilket har känts självklart och varit väldigt uppskattat. Det har säkert också bidragit till att traineerna snabbt blivit integrerade i organisationen och i teamen.

Har ni fått ut det som var målet med Alecta Accelerate?

— Vår ambitionsnivå var att alla traineerna skulle vilja bli anställda på Alecta efter programmets slut. Inget är givet och till vår stora glädje valde nästan alla att ta anställning vilket vi ser som ett gott betyg för vårt program och alla som bidragit och deltagit.

Kommer det att bli fler program framöver?

— På IT-avdelningen har vi fortsatt stort fokus på att säkra vår kompetens­försörj­ning och vi kommer under hösten att påbörja planeringen för ytterligare program framöver.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice