Alectas svar på remiss om ändringar i svensk kod för bolagsstyrning 2019

2019-11-14 Företagskultur, hållbarhet och ersättningar är några av de frågor som Alecta betonar i sitt remissvar till Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Koden som är en del i självregleringen är ett viktigt referensverk i ägarstyrningsarbetet hos många institutionella investerare, så även Alecta.

Koden central i självregleringen

Kollegiet presenterade i oktober ett förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning som sedan varit på remiss till den 6 november. Alecta har svarat på remissen både i egen kapacitet, samt genom Institutionella Ägares Förening, som består av 16 institutionella investerare med gemensamt mål att främja en god utveckling av självregleringen på den svenska aktiemarknaden.

Som en av Stockholmsbörsens största ägare vill Alecta bidra till att vidareutveckla svensk praxis för bolagsstyrning så att den är både ändamålsenlig och tidsenlig, samtidigt som vi värnar om att styrelsen ska verka för bolagets långsiktiga framgång, för att skapa värde för aktieägarna och bidra till samhällets utveckling.

Företagskultur, hållbarhet och ersättningar

Alectas remissvar lyfter frågan om styrelsens ansvar att främja och företräda en god företagskultur och hållbarhet som en självklar del i styrelsens strategiska bolagsstyrning. Vi anser också att kodens skrivningar om ersättningar inte kan sägas ersättas av de förändringar i lagkrav som inträtt sedan den senaste revideringen av koden, utan anser att dessa ska kvarstå för att befästa den transparens och god praxis som svenska bolag kommit att representera.

Sammantaget anser vi att de förändringar vi föreslår stärker förutsättningarna för Alecta och andra aktieägare att agera ansvarsfulla ägare. Alectas remissvar går att läsa i sin helhet här nedan.

Läs mer

Alectas remissvar i sin helhet.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice