Jobbonärer i siffror

Vi har analyserat inkomsterna hos alla svenskar över 55 år. Här visar vi en förenklad sammanfattning av några av de viktigaste fynden i den studien – fynd som framförallt visar en tydlig trend att allt fler väljer att arbeta längre upp i åldrarna.

artboard1_fakta.png

artboard2.png

artboard3.png

2019 nåddes en toppnotering på antal jobbonärer i Sverige med nästan 429 000 efter att ha ökat stadigt i flera år. 2020 ser vi däremot en tillbakagång till 2017 års nivåer. Covid-restriktionerna dämpade alltså mer än äldre svenskars möjlighet att träffa andra människor, det dämpade även antalet äldre som arbetade. Vi tror att det kommer att skapa ett permanent uppehåll i gruppens arbete. Vi vet sedan tidigare att ju äldre man blir desto mindre är chansen att man återkommer till arbete om man väl slutat.  

artboard5.png

När vi jämför jobbonärer i ålder 66 och uppåt ser vi att deras inkomst från arbete som andel av den totala inkomsten (arbetsinkomst + pension) minskar successivt med ökad ålder. I 70 års ålder har fortfarande 15 procent av jobbonärer mer än hälften av sin inkomst från arbete. I 75 års ålder nästan 1 av 10.I siffrorna räknar vi inte in transfereringar eller kapitalinkomster.  

artboard6_ny.png

artboard7.png

artboard4.png

artboard8.png

Vi hittar fler jobbonärer bland dem som har högre lön. Bland snittinkomsttagarna (de som tjänar mellan 22 270 – 33 400 kr/ månad) är däremot hela 42 procent jobbonärer vilket visar att det är långt från enbart tjänstemän i chefsposition som arbetar när de är 67. Bland den grupp som tjänar minst arbetar hela 26 procent. De allra flesta arbetar högre upp i åldrarna för att de säger att det är stimulerande, men vi kan anta att de med lägre inkomst arbetar för att dryga ut sina inkomster i högre grad än de som tjänar mest. Inkomstuppdelningen är baserad på den lön som individerna hade vid 60-års ålder.  

artboard9_linje_gender.png

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice