Din pension - en investering i vår framtid

EU och Sverige har lovat att vara klimatneutrala år 2050. Det innebär att vi tillsammans behöver arbeta för ett hållbart klimat och följa de klimatstandarder som finns. Därför är hållbarhet och klimat del av vår investeringsanalys när vi ska skapa avkastning för dina pensionspengar.

Här kan du räkna ut koldioxidavtrycket för din pension i Alecta

Vad är en investerares koldioxidavtryck?

Vi har medvetet valt bort bolag och ibland hela sektorer

Färre bolag ger bättre kontroll på hållbarhetsfrågorna

Vi samarbetar över världens gränser

Så hänger din pension ihop med klimatet

Noggranna analyser bakom varje investering

Vad är egentligen en grön obligation?

Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

För dig som vill veta mer

Har du dina pensionspengar hos oss?

Peder Hasslev, vd Alecta

Alecta förvaltar ett stort pensionskapital. Genom våra investeringar vill vi skapa goda pensioner och bidra till att Sverige och EU når klimatmålen 2050.

Ökat fokus på klimatet

Vi står inför klimatförändringar som kommer att förändra livet på vår jord. Det är dags att bromsa den utvecklingen.