Din pension - en investering i vår framtid

EU och Sverige har lovat att vara klimatneutrala år 2050. Det innebär att vi tillsammans behöver arbeta för ett hållbart klimat och följa de klimatstandarder som finns. Därför investerar vi dina pensionspengar med högt ställda krav på både avkastning och hållbarhet.

Magnus Billing, vd på Alecta

Alecta förvaltar ett stort pensionskapital. Genom våra investeringar vill vi skapa goda pensioner och bidra till att Sverige och EU når klimatmålen 2050.

Ökat fokus på klimatet

Vi står inför klimatförändringar som kommer att förändra livet på vår jord. Det är dags att bromsa den utvecklingen.

Så hänger din pension ihop med klimatet

Noggranna analyser bakom varje investering

Vi samarbetar över världens gränser

Så påverkar koldioxidpriset ett bolags marknadsvärde

En av världens största investerare i gröna obligationer

Vad är egentligen en grön obligation?

För dig som vill veta mer

Har du dina pensionspengar hos oss?

Du gör mer för klimatet än du tror