Noggranna analyser bakom varje investering

Vi anser att stora investerare, är några av de viktigaste aktörerna i klimatomställningen. Alecta är en stor investerare vilket medför att vi kan bestämma vilka bolag vi vill stötta, och vilka vi inte tror kommer att klara omställningen och som vi därför avstår från att investera i.

Vi väljer noggrant varje bolag

Vi väljer noggrant ut varenda bolag som vi blir ägare i innan vi investerar dina pensionspengar. Vi gör en grundlig analys av allt från affärsplaner till frågor om jämställdhet och arbetsförhållanden och undersöker hur bolaget arbetar med att sätta klimatmål och minska sina utsläpp.

Bara ett hundratal bolag

Om bolaget inte möter våra krav så investerar vi inte. Här skiljer vi oss från många andra investerare. Medan andra köper in sig i ett stort antal bolag, väljer vi istället ut ett hundratal som passar just vår investerings-filosofi och som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

”Vi beskriver ofta hållbarhet som en integrerad del i Alectas investeringsprocess, och extra tydligt är det i analysen vid investeringar i aktier och företagskrediter där vi tittar på innehavsbolagens verksamhet och affärsmodell ur ett helhetsperspektiv. Vi har en koncentrerad portfölj och vi baserar våra investeringsbeslut på en noggrann egen analys. I det arbetet tittar vi på bolagens hållbarhetsdata och gör en ordentlig genomlysning av incidenter med koppling till
bland annat miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och korruption.”

Liselott Ledin, Chef Aktieförvaltning

Tummar aldrig på analysen

Vi gör samma noggranna analys oavsett om vi ska investera i fastigheter, livsmedelsföretag eller låna ut pengar till ett infrastrukturprojekt. Det medför bland annat att vi avstår från investeringar i bolag som:

  • Är kopplade till allvarliga överträdelser av internationella konventioner.
  • Har verksamhet som innefattar kontroversiella vapen.
  • Har tobak eller hasardspel som huvudsaklig affärsmodell.
  • Har över 5 procent omsättning från utvinning av förbränningskol eller energiproduktion baserad på förbränningskol.

Löpande dialog för krav och råd

Arbetet slutar dock inte när vi investerat. Vi fortsätter att ha en nära dialog med bolagen som vi är ägare i och stöttar med råd och ställer krav när det behövs.

Läs mer

Förvaltningsmodell och investeringsstrategi
Process och urval
Ställningstaganden
Dialoger

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice