Allt fler väljer sin egen pensionsålder

Under många år var det självklart hur en pensionering skulle gå till. Vid 65 skulle chefen hålla tal, sträcka fram en blombukett och kanske bjuda på tårta. Sen började pensionärslivet

Så ser det sällan ut numera. Allt fler väljer sin egen pensionsålder och sitt eget sätt att gå i pension. Färre än hälften går vid 65, och allt fler väljer att kombinera pension med fortsatt arbete, ofta långt upp i åren.

Var fjärde man och var sjätte kvinna över 65 år har någon form av arbetsinkomst.
Idag jobbar tre av tio 70-åringar, två av tio 75-åringar och faktiskt en av tio 81-åringar i någon utsträckning. Totalt sett har 25,4 procent av männen och 17,3 procent av kvinnorna över 65 år någon form av arbetsinkomst.

var_fjarde_man_var_sjatte_kvinna.svg

För den som är mitt i livet och som längtar efter ett mera stillsamt pensionärsliv kan det kanske låta konstigt att så många seniorer väljer att jobba vidare. Men frågar man jobbonärerna själva så är det nyfikenhet, arbetsglädje och den sociala stimulansen på en arbetsplats som är den främsta drivkraften. De allra flesta jobbar för att de vill, inte för att de egentligen behöver det.

Alectas studie omfattar 3 miljoner svenskar över 55 år

Att studera jobbonärernas verklighet är en del av en större studie av pensionärers verkliga inkomster som Alecta gör varje år. Årets studie analyserar färskast till­gängliga data från inkomståret 2020 och omfattar alla de drygt tre miljoner svenskar som är över 55 år gamla.

Studien i fem punkter 

  • Antalet jobbonärer har ökat kraftigt sedan mätningarna startade år 2016. Idag arbetar fler än 416 000 65-plussare, ofta i kombination med att ta ut pension.
  • Var fjärde man och var sjätte kvinna över 65 år arbetar i någon ut­sträck­ning. De flesta jobbar deltid.
  • 2020 syns ett tydligt trendbrott. Då minskade antalet jobbonärer för första gången sedan mätningarna startade 2016. Orsaken är sannolikt restriktionerna för 70-plussare under pandemin och att många arbets­givare införde helt nya rutiner för var hur och när man fick arbeta.
  • Bland medelinkomsttagare har drygt fyra av tio 67-åring fortfarande inkomst från arbete.
  • Vid 70 års ålder har var sjunde jobbonär fortfarande mer än hälften av sin inkomst från arbete.

Alla orkar inte jobba vidare

­Vi måste ha stor respekt för att alla inte har ork eller möjlighet att arbeta efter 65, om ens så länge. För den som har ett fysiskt eller psykiskt krävande arbetsliv bakom sig kan pratet om ett längre arbetsliv låta konstigt eller rent av provo­cerande.

Men att vissa äldre kan och vill jobba längre gynnar även den som inte klarar arbeta längre genom att skatteintäkterna ökar och möjligheterna att kunna erbjuda en trygg och bra sjukförsäkring ökar. Precis som de äldres inkomster kommer från flera håll vilar också tryggheten på flera ben; pensionssystemet kan inte ensamt lösa alla problem med äldres hälsa och ekonomi.

Därför gör Alecta studien

Dagens äldre är piggare, friskare och starkare än någonsin, både fysiskt och mentalt. Det ställer både nya krav och skapar nya möjligheter. I över 100 år har Alecta arbetat med att utveckla och förstärka de svenska trygghetssystemen, och våra återkommande studier är en del av det arbetet. Våra data och våra rapporter är ett viktigt underlag när politiker och beslutsfattare på arbets­marknaden ska utveckla framtidens trygghetssystem.

För dig som privatperson gör våra studier att vi blir bättre på att förstå hur dagens äldre väljer att avsluta sina yrkesliv. Att gå i pension är en av de mest omvälvande livshändelser vi går igenom, och vår ambition är att underlätta övergången från heltidsarbete till att bli jobbonär eller pensionär.

Stämmer överens med Delegationens slutsats

Alectas studie kompletterar och bekräftar slutsatserna i det betänkande som Delegationen för senior arbetskraft 2020 överlämnade till Regeringen. Redan i betänkandets namn beskrivs utvecklingen: ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre”, och författarna tror att den här utvecklingen kommer att försätta:

”Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre också både får och faktiskt gör det. Arbetet för ett längre arbetsliv bör främst inriktas på att minska hindren för de som kan och vill arbeta längre. Delegationens underlags­rapporter och andra analyser visar att seniorers sysselsättningsgrad inte mot­svarar de förbättringar som skett i seniorers hälsa och funktionsförmågor. Det är uppenbart att det finns en stor och underutnyttjad arbetskraftspotential bland seniorerna. […] En av delegationens viktigaste slutsatser är att synen på seniorer är otidsenlig och felaktig och det är just denna syn som är ett av de största hindren för ett längre arbetsliv för fler.” 

staffan_strom_byline (1).png

Staffan Ström
Pensionsekonom, Alecta

LÄS MER

Jobbonärer i siffror
Betänkandet från Delegationen för senior arbetskraft
Sammanfattning av betänkandet

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice