Om förundersökning gällande korruptionsbrott i samband med investering i Heimstaden Bostad

Nedan följer en kommentar från Alectas styrelseordförande Jan-Olof Jacke gällande nyheten att Finansinspektionen har anmält misstankar om korruptionsbrott i samband med Alectas investering i Heimstaden Bostad och att Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning.

”Vi konstaterar att Finansinspektionen polisanmält en eller flera personer i samband med vår investering i Heimstaden Bostad och att Åklagarmyndigheten nu inlett en förundersökning. Vi har inte tagit del av polisanmälan och avvaktar processen. Alecta har överlämnat allt det material som åklagaren har efterfrågat efter att anmälan mottogs och kommer att fortsätta bistå förundersökningen om så önskas.

Advokatbyrån Hammarskiöld gjorde i sin utredning bedömningen att det förekommit avsteg från interna regler och att det fanns indikationer avseende lagöverträdelser.

Styrelsen tog detta på synnerligen stort allvar och beslöt därför att ta in en second opinion från annan advokatbyrå. Eftersom det fanns olika bedömningar om eventuella lagbrott och då en polisanmälan på otillräckliga grunder skulle kunna få negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som Alectas kunder beslöt styrelsen att inte polisanmäla, och överlämnade båda utredningarna till Finansinspektionen.”

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice