Placeringar

Kapitalet i Alecta Optimal Pension placeras i aktier, fastigheter och räntebärande värdepapper. Vi placerar både i Sverige och utomlands. Alecta är en av Sveriges största placerare.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Alecta Optimal Pension per den 31 mars 2017 var 79 miljarder kronor.

Här redovisar vi tillgångsfördelningen för de olika placeringsinriktningarna i Alecta Optimal Pension. Klicka i diagrammen för att se en mer detaljerad beskrivning av respektive tillgångsslag.

Du behöver ha flash installerat för att använda diagrammet

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?