Kan jag ändra utbetalningen?

Du kan när som helst ändra ditt konto och höja skatteavdraget, men du kan inte ändra eller stoppa utbetalningarna när de har startat.

Utbetalning av ålderspension

 • När utbetalningen av din ålders­pension väl har startat, kan du inte göra uppehåll eller ändra uttagstid.
 • Du kan när som helst ändra konto, skatt och placerings­inriktning för Alecta Optimal Pension på Mina sidor. Du kan också när du vill ta bort eventuellt åter­betalnings­skydd. 

Utbetalning av sjukpension

 • Sjukpensionen betalas ut enligt särskilda regler. Det innebär att du inte kan ändra utbetalningen.
 • Om din ersättning från Försäkringskassan förlängs eller ändras får vi ett meddelande om det direkt från Försäkringskassan. Du behöver dock meddela oss om du får en arbetsskadelivränta, steglös avräkning eller vilande sjukersättning från Försäkringskassan.
 • Du kan när som helst ändra konto och skatt på Mina sidor

Utbetalning av efterlevandeskydd

 • ITP 2 Familjepension betalas ut enligt särskilda regler. Det innebär att du inte kan ändra utbetalningen.
 • När utbetalningen av återbetalningsskydd och ITP Familjeskydd väl har startat, kan du inte göra uppehåll eller ändra uttagstid. 
 • Du kan när som helst avstå från att vara förmånstagare för återbetalningsskydd och ITP Familjeskydd. Istället betalas den då ut till den förmånstagare som står näst på tur. Kontakta oss i så fall.
 • Du kan när som helst ändra konto och skatt på Mina sidor. Du kan också ändra placeringsinriktning för Alecta Optimal Pension.

Utbetalning av avgångspension

 • Utbetalningen av din avgångspension betalas ut enligt det som är avtalat mellan dig och din arbetsgivare. Det innebär att du inte kan göra några ändringar i utbetalningen.
 • Du kan när som helst ändra konto och skatt på Mina sidor

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!