Återbetalningsskydd

Du kan välja till återbetalningsskydd för din ITP 1 Ålders­­pension och om du har ITP 2 för din ITPK. Har du återbetalningsskydd får din familj del av det pensionskapital som finns kvar i din pension när du dör.

Illustration av en fallskärm

Så här fungerar återbetalningsskyddet

Om du dör innan du börjat ta ut din ålders­pension betalas åter­betalnings­skyddet ut till dina efter­levande i 5 år, men det går att välja en utbetal­nings­tid på mellan 5 och 20 år.

Om du inte tar bort återbetalningsskyddet gäller det här om du dör när du börjat ta ut din ålderspension:

  • Återbetalningsskyddet gäller under resterande utbetalningstid, men max i 20 år, om du valt att ta ut pensionen under en viss tid.
  • Återbetalningsskyddet gäller som längst i 20 år om du tar ut din ålderspension livet ut och påbörjar din utbetalning innan du fyller 67 år.
  • Återbetalningsskyddet gäller som längst till dess att du fyller/skulle ha fyllt 87 år, om du tar ut din ålderspension livet ut och påbörjar din utbetalning när du är 67 år eller äldre.

Hur mycket som betalas ut beror på hur mycket du har sparat ihop i ITP 1 Ålderspension eller ITPK.

Du kan lägga till återbetalningsskydd på din ITP 1 Ålderspension från 25 års ålder, och på din ITPK från 28 års ålder. Återbetalnings­skyddet betalas ut från det bolag som du har din ITP 1 Ålders­pension eller ITPK i.

Så väljer du/tar bort återbetalningsskydd

Kontakta Collectum om du vill lägga till eller ta bort återbetalningsskydd. Om du vill ta bort återbetalningsskyddet när utbetalningen av din pension har startat ska du kontakta oss istället. Det behöver du göra skriftligen, till exempel genom att skicka ett meddelande till oss på Mina sidor.

Vem får pengarna?

  • I första hand make, maka, registrerad partner eller sambo.
  • I andra hand barn oavsett ålder.

Du kan välja förmånstagare

Om du vill kan du skriva ett särskilt förmåns­tagar­förordnande och själv bestämma vem som ska få pengarna från åter­betalnings­skyddet. På collectum.se hittar du blanketten som du behöver.

Med och utan återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd får du mindre i pension. Utan återbetalningsskydd får du mer i pension.

Om du har återbetalningsskydd går pengarna till din familj när du dör.

Har du inget återbetalningsskydd går pengarna till andra pensionssparare när du dör.


Vad kostar återbetalningsskydd?

Det kostar inget att ha åter­­betal­nings­­skydd, men din egen ITP 1 Ålders­­­­pension och ITPK blir lägre. Det beror på att du inte får ta del av så kallade arvs­­vinster när du har åter­­­betal­nings­­­skydd.

  • Arvsvinst innebär att de pengar som finns kvar i en pensions­­­försäk­ring när en person dör, fördelas mellan dem som fort­­farande lever och har samma typ av försäkring.
  • Om du inte har åter­­­betal­nings­­­skydd får du ta del av arvs­­­vinsterna och din egen pension blir därmed högre.

Skillnad i pension – med och utan åter­betalnings­skydd

Om du är 55-65 år och har en pension som betalas ut livet ut

  • ökar din månads­pension med cirka 10 procent om du tar bort åter­betalnings­skyddet.
  • minskar din månads­pension med cirka 10 procent om lägger till åter­betalnings­skydd.

Bild på Amanda 64 årExempel – Amanda vill ta bort sitt återbetalningsskydd

Amanda, 64 år, känner att hennes familj klarar sig utan hennes ITPK om hon dör. Hon vill därför ta bort åter­betal­nings­skyddet. Hennes ITPK är 900 kronor per månad livet ut. ITPK utan åter­betal­nings­skydd blir:
900 kr x 1,10 = 990 kr per månad livet ut.

Läs mer

Återbetalningsskyddet är bara ett av de efterlevandeskydd som finns i tjänstepensionen ITP.
Läs mer om skydden till de efterlevande

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice