Så här mycket får du från ITP Sjukpension

ITP Sjukpension kompletterar sjukersättningen du får från Försäkringskassan. Hur mycket som betalas ut hänger ihop med din lön och vad du får i sjukersättning.

Ersättning från flera håll när du är sjuk 

Sjukdag Ersättning Vem betalar ut?
1-14 Sjuklön (från sjuklönen görs ett karensavdrag) Arbetsgivaren
15-90 Sjuklön
Sjukpenning
Arbetsgivaren
Försäkringskassan
91-360 Sjukpenning
ITP Sjukpension
Försäkringskassan
Alecta
361 - oftast som längst till 65 år* Sjukpenning
ITP Sjukpension**
Försäkringskassan
Alecta
Om du p g a sjukdom aldrig kommer kunna arbeta heltid Sjuk- eller aktivitetsersättning
ITP Sjukpension
Försäkringskassan
Alecta

*Har du en avtalad pensionsålder som är lägre än 65 år, kan du få sjukpension som längst till den avtalade pensionsåldern. Har du ITP 1 kan du ha rätt till sjukpension även efter 65 år.

**ITP Sjukpension betalas bara ut från dag 361 om du har en årslön som är högre än 483 000 kronor.  

Så mycket sjukpension får du

Hur mycket och hur länge du får sjuk­pension hänger ihop med din lön och vad Försäkrings­kassan betalar ut. 

Ersättningen upphör eller sänks efter ett år

När du har varit sjuk i 360 dagar upphör sjukpensionen från Alecta för den del av årslönen som är under 483 000 kronor. Om du har en högre lön, det vill säga en årslön högre än 483 000 kronor fortsätter Alecta att betala ut sjukpension på den överskjutande delen.

Sjukpension från Alecta vid 100 procent sjukskrivning

Din årslön Sjukpension
  Sjukdag 91*-360  Fr o m sjukdag 361 
Upp till 483 000 kr  10 %  –
Del av lön mellan 483 000 kr - 1 420 000 kr  65 %  65 %
Del av lön mellan 1 420 000 kr - 2 130 000 kr  32,5 %  32,5 %
Del av lön högre än 2 130 000 kr  –  –

*Sjukdag 106 om du har varit sjuk i mer än 105 dagar i olika perioder under ett år. 
Är du exempelvis sjukskriven 50 procent får du halva beloppet.

Tabellen ovan gäller för nya sjukfall från och med januari 2022. Om ditt sjukfall i Alecta startade under 2021 eller ännu tidigare kvarstår de lönegränser som gällde det år du insjuknade.

Logga in och se dina belopp

Logga in på Mina sidor och se vilka belopp som gäller för din ITP Sjukpension och om det blir aktuellt med utbetal­ning av sjuk­pension behöver vi veta på vilket bank­konto vi ska sätta in dina pengar.

För dig som har tjänstepensionen ITP Tele eller ITP Bemanning

Sjukpensionen för ITP Tele och ITP Bemanning fungerar till största delen som ITP 2 Sjukpension, men med de här undantagen:

  • ITP 2 Sjukpension, Tele: om du får sjukpenning från Försäkringskassan får du bara sjukpension från Alecta för den del av din årslön som överstiger 483 000 kronor.
  • ITP 2 Sjukpension, Bemanning: betalas ut om du har arbetat minst 416 timmar under året, eller om du har arbetat minst 208 timmar det senaste halvåret, innan du blev sjuk. Även lönen som din arbetsgivare anmäler till Collectum beräknas på ett annat sätt. 

Om du slutar din anställning när du är sjuk

Om du slutar din anställning under tiden som du har sjukpension från oss, fortsätter sjukpensionen att gälla precis som innan du slutade din anställning.

Du har dock inte rätt till utökad sjukpension om du har ITP 1, till exempel om du skulle få 75 procent ersättning istället för 50 procent från Försäkringskassan. Andra regler gäller om det har gått mindre än tre månader sedan du slutade din anställning.

Sjuk efter att du har fyllt 65

Du kan få ersättning om du blir sjuk efter 65 års ålder. Det gäller om du

  • är anställd och har ITP 1 Sjukpension
  • får sjukpenning från Försäkringskassan
  • ännu inte har fyllt 70 år.

Sjukpensionen kan som längst betalas ut till och med sjukdag 180.

Du kan inte få sjukpension om du hade tjänstepensionen ITP 2 när du fyllde 65 år

Sjukpensionens storlek om du varit sjuk länge

Om du har varit sjuk flera år bakåt i tiden kan andra regler och nivåer för sjukpensionen gälla. Det är när du blir sjuk första gången som styr vad som ska gälla just för dig. 

Läs mer

Ersättning vid sjukdom - ITP Sjukpension
Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada
Inbetalning till tjänstepensionen vid sjukdom
Försäkringsvillkoren för ITP Sjukpension
Ersättningskollen.se – se vad du får från din arbetsgivare, Försäkringskassan och Alecta om du blir sjuk

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice