Andra pensionslösningar än ITP 2 (tiotaggarval)

Du som har tjänstepensionen ITP 2 och tjänar mer än 743 000 kronor om året (10 inkomstbasbelopp) kan ibland komma överens med din arbetsgivare om att lämna ITP 2 – för vissa delar av din pension. Detta brukar kallas för en tiotaggarlösning.

Beroende på vilken pensionspolicy din arbetsgivare har kan du göra vissa val för din tjänstepension. Valen innebär att du själv placerar hela eller delar av pensions­premien. På så vis tar du själv över en stor del av ansvaret för hur din pension utvecklas. 

Om du väljer en alternativ pensionslösning för ITP 2 väljer du bort delar av dina förmåner och ersätter dem med något annat. Förmånerna det handlar om är:

  • ITP 2 Ålderspension över 7,5 inkomstbasbelopp
  • ITP 2 Familjepension

Fördelar och nackdelar

Innan du tar beslut om att välja en alternativ pensionslösning är det viktigt att förstå vilka för- och nackdelar det finns med en förmånsbestämd respektive premiebestämd pension. Och framförallt hur din ålder kan påverka ditt val.

Tiden – viktigast i en premiebestämd pension

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie till pensionen som ska växa med ränta-på-ränta fram tills den betalas ut. Ju längre den inbetalda premien hinner förvaltas, desto mer hinner pengarna dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

På så sätt är det tiden som bygger upp pensionen i en premiebestämd försäkring. Helst bör du alltså vara ung för att hinna dra mesta möjliga nytta av en premiebestämd pensionslösning.

Lönen – viktigast i en förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd tjänstepension fungerar istället så att lönen ger en bestämd pension. Det innebär att varje löneökning höjer din framtida pension, ända fram tills du går i pension. I en förmånsbestämd pensionslösning är det väldigt förmånligt att ha en bra löneutveckling under andra halvan av arbetslivet.

Om du ändå vill lämna ITP 2

Men om du ändå funderar på att lämna ITP 2 är valmöjligheterna de här:

  • Helt och hållet lämna ITP 2 och istället gå över till ITP 1.
  • Byta ut delar av din ITP 2 mot kompletterande inbetalningar till ITPK.
  • Byta ut delar av ITP 2 mot en alternativ pensionslösning utanför ITP-planen.

Det krävs alltid en skriftlig överenskommelse

Illustration av ett dokumentDet är alltid din arbetsgivare som bestämmer vilka valmöjligheter och premier som ska gälla. En förutsättning för alternativen ovan är att du som anställd och din arbetsgivare är överens och bekräftar det skriftligt.

Inget val är ett bra val

Till sist, tänk på att det i många fall kan vara klokast att stanna kvar i ITP 2 med hela din pension. Så har de flesta i din situation valt att göra. Här är avgifterna låga och innehållet i tjänstepensionen är noggrant utformat i förhandlingen mellan arbetsmarknadens parter.

Läs mer

I vår rapport om Tiotaggarvalet kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med en förmåns- respektive premiebestämd pension. 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice