Andra pensionslösningar än ITP 2

Du som har tjänstepensionen ITP 2 och en lön som är högre än 10 inkomstbasbelopp (tiotaggare*) kan komma överens med din arbetsgivare om att lämna ITP 2 – för vissa delar av din pension. Men att lämna ITP 2 har historiskt sett visat sig vara en många gånger onödig och dyr affär som du som anställd noga bör överväga.

Beroende på vilken pensionspolicy din arbetsgivare har kan du göra vissa val för din tjänstepension. Valen innebär att du själv placerar hela eller delar av pensions­premien. Du som anställd tar på så vis över ansvaret både för hur pensionskapitalet utvecklas och hur stor pensionen blir.

Ersätta vissa delar av ITP 2 med något annat

Om du väljer en annan pensionslösning än ITP 2 väljer du alltså bort delar av dina förmåner och ersätter dem med något annat. Förmånerna det handlar om är:

  • ITP 2 Ålderspension över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • ITP 2 Familjepension.

Det är din arbetsgivare som erbjuder dig som anställd anställda att tacka ja till en annan pensionslösning i ett bolag som företaget bestämmer.

Inget val är ett bra val

Ett minst lika bra val är att inte göra något val alls, utan att istället stanna kvar i ITP 2 med hela din pension. Här är avgifterna låga och innehållet i tjänstepensionen är noggrant utformat i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Om du ändå vill lämna ITP 2

Om du ändå funderar över att lämna ITP 2 är valmöjligheterna de här:

  • Helt och hållet lämna ITP 2 och i stället gå över till ITP 1.
  • Låta din arbetsgivare betala in en kompletterande premie till ITPK.
  • Byta ut delar av ITP 2 till en annan pensionslösning utanför ITP-planen.

Det krävs alltid en skriftlig överenskommelse

Illustration av ett dokumentDet är alltid din arbetsgivare som bestämmer vilka valmöjligheter och premier som ska gälla. En förutsättning för alternativen ovan är att du som anställd och din arbetsgivare är överens och anmäler valet skriftligt till Collectum.

*Du som har en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp kallas ibland "tiotaggare". I år motsvarar tio inkomstbasbelopp 625 000 kronor.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!