Varje år räknar vi om din pension

I januari varje år räknar vi om din pension. Den räknas om på olika sätt beroende på vilken pension du har. Ambitionen är att se till att din pension behåller sin köpkraft under alla de år som den betalas ut.

Illustration av ett kuvertI samband med att pensionen ändras i januari får du ett brev från oss, ett årsbesked. I årsbeskedet får du information om årets pensionsbelopp, hur pensionen har räknats om och vilket skatteavdrag som gäller under året.

Så räknas ITP 2 och ursprunglig ITPK om

 • Pensionen räknas om med pensionstillägg. Det är Alectas styrelse som beslutar varje år hur stort pensionstillägget ska bli. Pensionstillägget kan högst motsvara konsumentprisindex förändring. 
 • ITP 2 Sjukpension, ITP 2 Ålderspension, ITP 2 Familjepension, ursprunglig ITPK och Avgångspension är exempel på pensioner som värdesäkras med pensionstillägg.

Läs mer 

Pensionstillägget för 2022

Så räknas Alecta Optimal Pension om

ITP 1 Ålderspension och ITPK är exempel på Alecta Optimal Pension.

Vid varje årsskifte räknar vi om din Alecta Optimal Pension. Den kan öka eller minska beroende på hur pensions­kapitalet har utvecklats under året innan. Pensionen påverkas också av våra antaganden om framtida avkastning och livslängd. Vår ambition är att du ska få en så stabil pension som möjligt från år till år.

För att din pension inte ska ändras allt för mycket från ett år till ett annat finns en särskild regel. Regeln gäller när pensionen betalas ut livet ut och har placeringsinriktningen med 40 procent aktier. Regeln innebär att din pension i januari varje år som mest kan sjunka fem procent. 

Läs mer om hur vi räknar fram din Alecta Optimal Pension

Så räknas ITP 1 Sjukpension om

 • ITP 1 Sjukpension räknas om med pensionstillägg.
 • Pensionstillägget följer inflationen och räknas om med hänsyn till hur prisbasbeloppet ändras.  

Så räknas ITP Familjeskydd om

ITP Familjeskydd räknas om på olika sätt beroende på när du tecknade försäkringen:

 • Tecknad efter mars 2008: pensionen räknas om med hänsyn till hur prisbasbeloppet ändras.
 • Tecknad mars 2008 eller tidigare: pensionen räknas om med hänsyn till hur det förhöjda prisbasbeloppet ändras.

Så räknas FTP 2 och ursprunglig FTPK om

 • Pensionen räknas om med pensionstillägg. Det är parterna för FTP som varje år beslutar hur stort pensionstillägget ska bli. 
 • FTP 2 Sjukpension, FTP 2 Ålderspension, FTP 2 Familjepension och ursprunglig FTPK är exempel på pensioner som värdesäkras med pensionstillägg.

Om pensionstillägg och konsumentprisindex

Förmånsbestämd ITP 2-pension och ursprunglig ITPK värdesäkras med pensionstillägg. Pensionstillägget kan högst motsvara konsumentprisindex (KPI) förändring. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och är det vanligaste och mest kända måttet på inflation.

 • Konsumentprisindex visar hur de priser som konsumenterna betalar i genomsnitt utvecklar sig i Sverige. Det visar också hur mycket ett penningbelopp behöver ändras för att räcka till lika mycket som förr.
 • Statistiska centralbyrån ”köper” en varukorg av varor och tjänster och studerar hur stora prisförändringarna på varukorgen är. Vad som ingår i korgen och hur stor betydelse olika prisförändringar får, beror på hur mycket hushållen köper av de olika varorna och tjänsterna. 
 • Det är skillnaden i september och september föregående år som bestämmer Alectas pensionstillägg.

Läs mer om konsumentprisindex på scb.se

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice