Varje år räknar vi om din pension

I januari varje år räknar vi om din pension. Den räknas om på olika sätt beroende på vilken pension du har. Ambitionen är att se till att din pension behåller sin köpkraft under alla de år som den betalas ut.

Illustration av ett kuvertI samband med att pensionen ändras i januari får du ett brev från oss, ett årsbesked. I årsbeskedet får du information om årets pensionsbelopp, hur pensionen har räknats om och vilket skatteavdrag som gäller under året.

Så räknas ITP 2 och ursprunglig ITPK om

 • Pensionen räknas om med pensionstillägg. Det är Alectas styrelse som beslutar varje år hur stort pensionstillägget ska bli. Pensionstillägget kan högst motsvara konsumentprisindex förändring. 
 • ITP 2 Sjukpension, ITP 2 Ålderspension, ITP 2 Familjepension och ursprunglig ITPK är exempel på pensioner som värdesäkras med pensionstillägg.

Läs mer 

Pensionstillägget 2018

Så räknas Alecta Optimal Pension om

ITP 1 Ålderspension och ITPK är exempel på Alecta Optimal Pension.

Vid varje årsskifte räknar vi om din Alecta Optimal Pension. Den kan  öka eller minska beroende på hur pensions­kapitalet har utvecklats under året innan. Pensionen påverkas också av våra antaganden om framtida avkastning och livslängd. Vår ambition är att du ska få en så stabil pension som möjligt från år till år.

För att din pension inte ska ändras allt för mycket från ett år till ett annat finns en särskild regel. Regeln gäller när pensionen betalas ut livet ut och har placeringsinriktningen med 40 procent aktier. Den innebär att din pension i januari varje år

 • som mest kan sjunka fem procent
 • som mest kan öka tio procent
 • alltid minst motsvarar 90 procent av aktuellt pensionskapital.

När pensionen betalas ut livet ut och har placeringsinriktningen med 10 procent aktier, är vår ambition att din pension inte ska sänkas.

Så räknas ITP 1 Sjukpension om

 • ITP 1 Sjukpension räknas om med pensionstillägg.
 • Pensionstillägget följer inflationen och räknas om med hänsyn till hur prisbasbeloppet ändras.  

Så räknas ITP Familjeskydd om

ITP Familjeskydd räknas om på olika sätt beroende på när du tecknade försäkringen:

 • Tecknad efter mars 2008: pensionen räknas om med hänsyn till hur prisbasbeloppet ändras.
 • Tecknad mars 2008 eller tidigare: pensionen räknas om med hänsyn till hur det förhöjda prisbasbeloppet ändras.

Om pensionstillägg och konsumentprisindex

Förmånsbestämd ITP 2-pension och ursprunglig ITPK värdesäkras med pensionstillägg. Pensionstillägget kan högst motsvara konsumentprisindex (KPI) förändring. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och är det vanligaste och mest kända måttet på inflation.

 • Konsumentprisindex visar hur de priser som konsumenterna betalar i genomsnitt utvecklar sig i Sverige. Det visar också hur mycket ett penningbelopp behöver ändras för att räcka till lika mycket som förr.
 • Statistiska centralbyrån ”köper” en varukorg av varor och tjänster och studerar hur stora prisförändringarna på varukorgen är. Vad som ingår i korgen och hur stor betydelse olika prisförändringar får, beror på hur mycket hushållen köper av de olika varorna och tjänsterna. 

Läs mer om konsumentprisindex på scb.se

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!