Inbetalning till tjänstepensionen vid sjukdom

När du är sjuk går du inte miste om några inbetalningar till din tjänstepension. Det ser en särskild försäkring om premiebefrielse till. Försäkringen betalar premierna istället för din arbetsgivare när du inte kan arbeta.

Du fortsätter att tjäna in ålders­pension och behåller det övriga försäkrings­skyddet när du är sjuk och samtidigt har ersätt­ning från Försäkrings­kassan, dock längst tills du fyller 66 år.

Sedan den 1 januari 2023 gäller ändrade regler för ITP Sjukpension

  • För dig som tillhör ITP 1 kommer inbetalningen till tjänstepensionen att kunna fortsätta fram till 66 år om du insjuknar från och med den
    1 januari 2023. För dig som blivit sjuk före den 1 januari 2023 gäller fortsatt inbetalning som längst till 65 år. 
  • För dig som tillhör ITP 2 gäller fortfarande inbetalningen till tjänstepensionen som längst till 65 år. 

Om du har ITP 1

Premiebefrielsen gäller i samma utsträckning som du är sjuk:

  • Om du är helt sjuk­skriven i mer än 14 dagar betalar försäkringen premierna för hela din tjänste­pension.
  • Om du är sjuk­skriven till en viss del, till exempel 25 procent, betalar försäk­ringen premierna för den del som du är sjuk. Resten betalar din arbets­givare.
  • Din ITP 1 är även premie­befriad från första dagen när du har föräldra­penning eller tillfällig föräldra­penning (vård av barn).
  • Om du slutar din anställning när du får sjukpension fortsätter sjukpensionen att gälla precis som innan du slutade din anställning. Inbetalningarna fortsätter till lika stor del som du har sjukpension.

Om du har ITP 2

  • Försäkringen betalar premierna för hela din tjänste­pension, vanligt­vis från månaden efter att du varit sjuk i 90 dagar. Det gäller oavsett om du är helt sjuk­skriven, eller om du arbetar till viss del, till exempel 25 procent.
  • Om du slutar din anställning när du får sjukpension fortsätter sjukpensionen att gälla precis som innan du slutade din anställning. Inbetalningarna till din tjänstepension fortsätter som om du hade anställningen kvar.

Läs mer

Ersättning vid sjukdom - ITP Sjukpension
Så här mycket får du från ITP Sjukpension
Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada
Försäkringsvillkoren för ITP Sjukpension
Ersättningskollen.se – se vad du får från din arbetsgivare, Försäkringskassan och Alecta om du blir sjuk

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice