Inbetalning till tjänstepensionen vid sjukdom

När du är sjuk går du inte miste om några inbetalningar till din tjänstepension. Det ser en särskild försäkring om premiebefrielse till. Försäkringen betalar premierna istället för din arbetsgivare när du inte kan arbeta.

Du fortsätter att tjäna in ålders­pension och behåller det övriga försäkrings­skyddet när du är sjuk och samtidigt har ersätt­ning från Försäkrings­kassan, dock längst tills du fyller 65 år.

Om du har ITP 1

Premiebefrielsen gäller i samma utsträckning som du är sjuk:

  • Om du är helt sjuk­skriven i mer än 14 dagar betalar försäkringen premierna för hela din tjänste­pension.
  • Om du är sjuk­skriven till en viss del, till exempel 25 procent, betalar försäk­ringen premierna för den del som du är sjuk. Resten betalar din arbets­givare.
  • Din ITP 1 är även premie­befriad från första dagen när du har föräldra­penning eller tillfällig föräldra­penning (vård av barn).

Om du har ITP 2

  • Försäkringen betalar premierna för hela din tjänste­pension, vanligt­vis från månaden efter att du varit sjuk i 91 dagar. Det gäller oavsett om du är helt sjuk­skriven, eller om du arbetar till viss del, till exempel 25 procent.

Om du slutar din anställning när du är sjuk

Sjukpensionen fortsätter att gälla precis som innan du slutade din anställning om din anställning skulle upphöra under tiden som du får sjukpension:

  • Om du har ITP 1 fortsätter inbetalningarna till din tjänstepension till lika stor del som du har sjukpension.
  • Om du har ITP 2 fortsätter inbetalningarna till din tjänstepension som om du hade anställningen kvar.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice