Faktablad och försäkringsvillkor

Här hittar du våra faktablad och försäkringsvillkor som gäller tjänstepensionen ITP hos Alecta.

Faktablad

Illustration av böcker

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står allt som reglerar försäkringstagarens och den försäkrades rättigheter och skyldigheter mot försäkringsbolaget.

Premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension)

Förmånsbestämd pension

Riskförsäkringar

Försäkringstekniska riktlinjer

Riktlinjerna beskriver metoder och principer för bland annat bestämning av premie, försäkringsteknisk avsättning, fördelning och överskott samt soliditet. Beslut om riktlinjer fattas av styrelsen och lämnas till Finansinspektionen.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!