ITP 2 Familjepension

ITP 2 Familjepension ingår i din ITP 2 tjänstepension hos Alecta om din månadslön är 38 422 kronor eller högre. Den betalas ut varje månad till dina närmaste när du dör.

Så fungerar ITP 2 Familjepension 

 • Din lön och hur länge du har arbetat avgör hur stora utbetalningarna blir. 
 • Det är Alecta som betalar ut familjepensionen.
 • Du kan välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen och istället få dem inbetalda till din ITPK.
 • Du kan tjäna in ITP 2 Familjepension från 28 års ålder.

Vem får pengarna?

 • Den betalas ut livet ut till make, maka eller registrerad partner (inte sambo).
 • Har du barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen.

Så mycket betalas ut

ITP 2 Familjepension är förmånsbestämd och räknas ut som ett grundbelopp med hänsyn till din lön. 

 Utbetalning av ITP 2 Familjepension

Din årslön ITP 2 Familjepension
Lön mellan 468 750 kr - 1 250 000 kr  32,5 %
Lön mellan 1 250 000 kr - 1 875 000 kr  16,25 %

ITP 2 Familjepension blir lägre om du inte har haft ITP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader). Beräknas du arbeta kortare tid än 30 år minskar beloppen.

Utbetalning när det finns barn under 20 år

Om det finns barn under 20 år får maken, makan eller den registrerade partnern 75 procent av grundbeloppet, medan andelen till barnen beror på hur många barn det finns: 

Fördelning

Personer Procent av grundbeloppet
Make, maka eller registrerad partner 75 %
Ett barn 55 %
Två barn 75 % som fördelas lika mellan barnen
Tre barn 85 % som fördelas lika mellan barnen
Om det finns fler än tre barn i familjen ökar procentsatsen med 10 procent för varje barn.

Om det bara finns barn under 20 år, och alltså ingen make, maka eller registrerad partner, får barnen pension enligt speciella regler. Hör gärna av dig till oss för mer information.

Även barn över 20 år kan få familjepension om de inte kan arbeta på grund av till exempel en funktionsnedsättning och har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Du kan välja bort ITP 2 Familjepension

Om du inte behöver familjepensionen, till exempel om du inte är gift och inte har några barn, kan du få framtida inbetalningar till din ITPK istället. Då får du själv en högre ålderspension.

För att få pengarna inbetalda till din ITPK behöver du göra ett så kallat avstående av ITP 2 Familjepension hos Collectum. Du kan inte ångra ditt val senare.

Vad kostar det att ha ITP 2 Familjepension?

ITP 2 Familjepension betalas av din arbetsgivare och påverkar inte storleken på din egen ålderspension.

Villkor för ITP 2 Familjepension

För att ITP 2 Familjepension ska betalas ut till make, maka eller registrerad partner gäller det här:

 • Om du har fyllt 60 år vid giftermålet måste ni ha varit gifta i minst 5 år eller ha gemensamt barn när du dör.
 • Om du var varaktigt sjukskriven till minst 50 procent vid giftermålet, måste ni ha varit gifta i minst 5 år före dödsfallet eller ha gemensamt barn.
 • Om din efterlevande, maka eller make gifter om sig före 60 års ålder upphör utbetalningen.

För att ITP 2 Familjepension ska betalas ut till barn gäller det här:

 • Barnet ska vara yngre än 20 år. (Pengarna betalas ut till och med den månad barnet fyller 20 år.)
 • ITP 2 Familjepension kan betalas ut även efter 20 år om barnet inte kan arbeta på grund av till exempel en funktionsnedsättning och har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!