ITP 2 Familjepension

ITP 2 Familjepension ingår i din ITP 2 tjänstepension hos Alecta om din månadslön är 46 844 kronor eller högre. Den betalas ut varje månad till dina närmaste när du dör.

Så fungerar ITP 2 Familjepension 

Vem får pengarna?

  • Den betalas ut livet ut till make, maka eller registrerad partner (inte sambo).
  • Har du barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen.

Om du vill kan du anmäla att din frånskilda make står kvar som förmånstagare till en del av familjepensionen. Du behöver göra din anmälan inom ett år från domen om skilsmässa. 

Så mycket betalas ut

ITP 2 Familjepension är förmånsbestämd och räknas ut som ett grundbelopp med hänsyn till din lön. 

 Utbetalning av ITP 2 Familjepension

Din årslön ITP 2 Familjepension
Lön mellan 571 500 kr - 1 524 000 kr  32,5 %
Lön mellan 1 524 000 kr - 2 286 000 kr  16,25 %
Del av lön högre än 2 286 000 kr

ITP 2 Familjepension blir lägre om du inte har haft ITP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader). Beräknas du arbeta kortare tid än 30 år minskar beloppen.

Så här fördelas beloppet

Maken, makan eller den registrerade partnern får hela beloppet om det inte finns några barn under 20 år. 

Om det finns barn under 20 år får maken, makan eller den registrerade partnern 75 procent av grundbeloppet, medan andelen till barnen beror på hur många barn det finns: 

Fördelning

Personer Procent av grundbeloppet
Make, maka eller registrerad partner 75 %
Ett barn 55 %
Två barn 75 % som fördelas lika mellan barnen
Tre barn 85 % som fördelas lika mellan barnen
Om det finns fler än tre barn i familjen ökar procentsatsen med 10 procent för varje barn.

Om det bara finns barn under 20 år, och alltså ingen make, maka eller registrerad partner, får barnen pension enligt speciella regler. Hör gärna av dig till oss för mer information.

Även barn över 20 år kan få familjepension om de inte kan arbeta på grund av till exempel en funktionsnedsättning och har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Vad kostar det att ha ITP 2 Familjepension?

ITP 2 Familjepension betalas av din arbetsgivare och påverkar inte storleken på din egen ålderspension. I vissa fall har du dock möjlighet att välja bort familjepensionen och på så sätt få en högre ålderspension.

Villkor för ITP 2 Familjepension

För att ITP 2 Familjepension ska betalas ut till make, maka eller registrerad partner gäller det här:

  • Om du har fyllt 60 år vid giftermålet måste ni ha varit gifta i minst 5 år eller ha gemensamt barn när du dör.
  • Om du var varaktigt sjukskriven till minst 50 procent vid giftermålet, måste ni ha varit gifta i minst 5 år före dödsfallet eller ha gemensamt barn.
  • Om din efterlevande, maka eller make gifter om sig före 60 års ålder upphör utbetalningen.

För att ITP 2 Familjepension ska betalas ut till barn gäller det här:

  • Barnet ska vara yngre än 20 år. (Pengarna betalas ut till och med den månad barnet fyller 20 år.)
  • ITP 2 Familjepension kan betalas ut även efter 20 år om barnet inte kan arbeta på grund av till exempel en funktionsnedsättning och har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice