Jeanette, Sjukpension

När kommer pengarna? Hur länge varar utbetalningarna? Det är vanliga frågor som jag får. Här får du svar på dessa och annat som du kan behöva hålla reda på.

För dig som får utbetalningar från Alecta

Illustration av ett kuvertFörsta gången du får pension från oss får du ett utbetalningsbesked. I det ser du

  • hur mycket du får varje månad
  • hur mycket skatt vi drar
  • vilket konto vi sätter in pengarna på
  • utbetalningsdagarna under året.

Du får ett nytt utbetalningsbesked om beloppet ändras. Du får också en översikt över vad som gäller för din pensions­utbetalning på Mina sidor.

Årligt besked om din pension

I januari varje år räknar vi om din pension. I samband med det får du ett brev från oss med information om hur mycket pension du kommer få under året, vilket skatte­avdrag vi gör och hur länge din pension betalas ut.

Tillsammans med årsbeskedet skickar vi kontroll­uppgiften för före­gående år. Där ser du vilka upp­gifter vi har lämnat till Skatte­verket och vilken skatt vi har betalat in. Från januari 2020 slutar vi att skicka årsbesked på papper. Istället sparar vi ditt årsbesked och din kontrolluppgift på Mina sidor.

FÖRDJUPNING 

Varje år räknar vi om din pension
Dina utbetalningar 2019

Utbetalningsbeskeden finns på Mina sidor

På Mina sidor har vi samlat alla ut­betalnings­besked som vi har skickat till dig. Om du tackar nej till pappersbrev får du istället ett mejl från oss. Då kan du logga in och läsa ditt utbetalnings­besked var du än befinner dig. Miljö­vänligt, enkelt och tryggt.

Den 25:e varje månad ser vi till att du har dina pengar på ditt konto. Om den 25:e är en lördag eller helgdag får du pengarna vardagen före. 

Utbetalningsdagar

25 januari 25 februari 25 mars 25 april 24 maj 25 juni 25 juli 23 augusti 25 september 25 oktober 25 november 23 december
  • Har du sjukpenning betalar vi ut sjukpensionen så snart vi har fått uppgiften från Försäkringskassan. Det brukar vara i slutet av månaden.
  • Om du har ett bankkonto utanför Sverige kan pengarna komma några dagar senare.

Vissa pensioner betalas ut hela livet, medan andra betalas ut under ett visst antal år. I samband med att utbetalningen startade kan du också själv ha valt att din pension ska betalas ut under en viss bestämd tid. Det kan innebära att pensionen sjunker eller upphör efter några år. Då är det bra att vara förberedd så att den nya ekonomin inte kommer som en överraskning.

 

Ny adress

Om du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket. Då får vi din nya adress med automatik. Om du bor utomlands behöver du meddela den nya adressen till oss.

Nytt konto

Du kan enkelt och säkert anmäla eller ändra ditt bankkonto på Mina sidor. Du kan också kontakta oss om du vill fylla i en kontoblankett istället.

Vi kan inte ta emot dina kontouppgifter via mejl eller telefon.

Innan vi sätter in pensionen på ditt konto drar vi skatt. Vi drar 30 procent skatt om du inte har meddelat oss att något annat ska gälla. 

Om annan skatt ska gälla

Hör av dig till oss om du vill ha ett högre skatteavdrag eller om du vill att vi ska dra skatt enligt aktuell skattetabell. Enklast gör du det på Mina sidor, men du kan också meddela oss per telefon, mejl eller brev.

Om du har fått ett beslut om jämkning från Skatteverket som gäller din utbetalning från Alecta behöver du skicka det till oss.

Kontrolluppgift kommer i januari

För att du ska se vilka uppgifter vi har lämnat till Skatteverket och vilken skatt vi har betalat in, skickar vi en kontrolluppgift till dig i januari varje år.

Fördjupning

Skatt

Här är information till dig som får sjukpension från oss i samband med att du får sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Utbetalning av sjukpension i slutet av månaden

Utbetalningen sker i slutet på varje månad, runt den 30:e. Vi kan inte säga exakt vilken dag eftersom det beror på när vi får uppgifterna om din sjuk­skrivning från Försäkrings­kassan. 

Har du utbetal­ning från oss på grund av sjuk- och aktivi­tets­ersätt­ning från Försäkrings­kassan får du pengarna den 25:e varje månad. 

Du får brev om din sjukpension inför varje utbetalning

Inför varje utbetalning får du ett brev från oss. I det ser du hur mycket sjuk­pension du får och på vilket konto du får dina pengar insatta.

Kontrollera att du har fått rätt belopp

I brevet som vi skickar till dig inför utbetalningen ser du vilka upp­gifter vi har fått från Försäkrings­kassan och grundat vår utbetalning på. Hör av dig till oss om sjuk­skrivnings­graden eller utbetalnings­perioden i brevet inte stämmer. Om vi har betalat ut för mycket sjuk­pension behöver du betala tillbaka det du har fått för mycket.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice