En del av din månadspension är garanterad

För att öka tryggheten för din ålderspension så är en del av din månadspension garanterad vid utbetalning. Garantin gäller under hela utbetalningstiden.

Garantin gör att du är garanterad en pension som motsvarar det högsta av inbetalda premier och 70 procent av ditt pensionskapital vid den första utbetalningen.

Vid den första utbetalningen räknar vi på hur stor pension 70 procent av pensionskapitalet motsvarar. Om det ger en högre pension än inbetalda premier garanterar vi den istället.

Garantin bestäms av din ålder vid flytt till Alecta

När du flyttar ditt  pensionskapital till oss bestäms garantin av din ålder vid flytten. Om du är under 40 år gäller garantin hela kapitalet. Andelen vi garanterar minskar i takt med din ålder när vi tar emot kapitalet.

Din ålder när Alecta får in flyttkapitalet  Garanterad andel
Till och med 39 år 100 %
40-49 år   90 %
50-59 år  80 %
60 år eller äldre    70 %

Pensionen blir oftast högre än den garanterade

Bilden illustrerar att pensionen är uppbyggd av en garanterad del och avkastningMed tiden kommer de allra flesta att få en högre pension än vad som är garanterat. Det beror på att vi lägger till den avkastning som vår kapitalförvaltning skapar.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!