En del av din månadspension är garanterad

För att öka tryggheten för din ålderspension så är en del av din månadspension garanterad vid utbetalning. Garantin gäller under hela utbetalningstiden.

Garantin gör att du är garanterad en pension som motsvarar det högsta av inbetalda premier och 70 procent av ditt pensionskapital vid den första utbetalningen.

Vid den första utbetalningen räknar vi på hur stor pension 70 procent av pensionskapitalet motsvarar. Om det ger en högre pension än inbetalda premier garanterar vi den istället. Vi garanterar 70 procent av aktuellt pensionskapital även ett och två år efter den första utbetalningen (om det ger mer än det som redan är garanterat). Om utvecklingen av ditt pensionskapital är bra innebär det alltså att vi höjer den garanterade pensionen vid dessa tillfällen.

Garantin bestäms av din ålder vid flytt till Alecta

När du flyttar ditt pensionskapital till oss bestäms garantin av din ålder vid flytten. Om du är under 51 år gäller garantin hela kapitalet. Andelen vi garanterar minskar i takt med din ålder när vi tar emot kapitalet.

Din ålder när Alecta får in flyttkapitalet* Garanterad andel
Till och med 50 år 100 %
51 år eller äldre    70 %

*För dig med Avtalspension SAF-LO gäller andra åldersgränser.

Pensionen blir oftast högre än den garanterade

Bilden illustrerar att pensionen är uppbyggd av en garanterad del och avkastningMed tiden kommer de allra flesta att få en högre pension än vad som är garanterat. Det beror på att vi lägger till den avkastning som vår kapitalförvaltning skapar.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice