Om en anhörig dör

Du som anhörig behöver inte anmäla dödsfallet till oss om den avlidne var bosatt i Sverige. Det får vi information om från Skatteverket. Så snart som möjligt skickar vi ett brev till dödsboet.

 

  • Vi får information om dödsfallet från Skatteverket. Om den avlidne är bosatt utomlands behöver en anhörig meddela oss.
  • Om den avlidne har pågående utbetalningar från oss upphör de automatiskt.
  • Så snart vi har fått information om dödsfallet skickar vi ett brev till dödsboet. I brevet informerar vi om den avlidnes tjänstepension och om det finns någon ersättning till de efterlevande.
  • Om det finns ersättning att betala ut begär vi in ett så kallat dödsfallsintyg och släktutredning från dödsboet. Därefter ger vi besked till de efterlevande som har rätt till ersättning. Ersättningen betalas normalt ut från månaden efter dödsfallet.

Fördjupning

Skydd för efterlevande

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!