Samordning med tidigare tjänstepension

Ibland behöver vi ta hänsyn till andra tjänstepensioner när vi beräknar storleken på ITP 2 Ålderspension och eventuell ITP 2 Familje­pension. Det kallas samordning.

Syftet med samordning är att du totalt sett ska få ungefär lika stor pension oavsett vilken tjänstepension du har haft under ditt arbetsliv. Vilket år du är född, när du fick tjänste­pensionen ITP 2 och vilket tjänste­pensions­avtal du tidigare tillhörde är exempel på saker som styr om sam­ordning ska ske. 

Illustration av samordning

Ibland behöver vi få uppgifter från dig

I vissa fall behöver vi din hjälp för att få uppgifter om dina tidigare tjänste­pensioner. Då går det till så här:

 • Vi skickar ett brev och en blankett till din arbets­givare som hjälper dig att fylla i och skicka tillbaka blanketten till oss. Blanketten heter Uppgift om tidigare intjänad tjänstepension.
 • På blanketten behöver du fylla i alla anställningar och pensions­förvaltare där du har tjänste­pension. Även tjänste­pension som du har tjänat in när du arbetat utomlands kan i vissa fall samordnas med din ITP 2. Se "Om du arbetat utomlands och fått tjänstepension".

När vi har fått svar från dig

 • När vi får tillbaka blanketten hämtar vi in uppgifter om intjänad tjänstepension och tjänstetid från aktuella pensionsförvaltare. 
 • Därefter justerar vi eventuellt dina förmåner som du har i din tjänstepension hos oss. Visar det sig att det inte finns något att samordna fortsätter den redan registrerade försäkringen att gälla. 

Om vi gör justeringen efter att du gått i pension

Har utbetalningen av din ålderspension börjat kan justeringen innebära att utbetalningen av din ITP 2 Ålderspension ska bli högre eller lägre. Då höjer eller sänker vi din pension från det datum som pensionen började betalas ut. Antingen får du då en extra utbetalning från oss, eller så behöver du betala tillbaka ålderspension.

Tjänstepensionen betalas ut från olika håll

När du går i pension kommer dina olika tjänstepensioner att betalas ut från respektive pensionsförvaltare. 

Här ser du om din tjänstepension är samordnad

Om du arbetat utomlands och fått tjänstepension

Även tid som du har arbetat och tjänat in tjänstepension utomlands kan i vissa fall samordnas med din tjänstepension ITP 2. Du behöver då fylla i en särskild blankett, men bara om något av nedanstående stämmer för dig:

 • Du är född 1951 eller tidigare.
 • Du är född 1952 eller senare och började din nuvarande anställning före januari 2009.
 • Du är född 1952 eller senare och har arbetat utomlands på uppdrag av din arbetsgivare (eller hos en arbetsgivare inom samma koncern), och utlandsuppdraget började före januari 2009.

Skicka även med en kopia på försäkringsbeskedet från den aktuella pensionsförvaltaren.

Bra att veta

Vad du har arbetat med och vilken tidigare arbets­givare du har haft avgör om och hos vilken pensions­förvaltare du har tjänat in tjänste­pension. På minpension.se får du en samlad bild av all din pension. Du kan också kontakta dina tidigare arbets­givare.

Exempel på de vanligaste pensions­förval­tarna:

 • För privat­anställda tjänste­män: AI Pension, Skandia, SEB Trygg Liv och SPP Liv­försäk­ring AB.
 • För kommun- och regions­anställda: KPA Pension och Skandia
 • För statligt anställda: Statens pensions­verk SPV
 • För privat­anställda arbetare: Fora (som är val­central för Avtals­pension SAF-LO)
 • För anställda inom koop­era­tionen: Folksam Koop­erativa tjänste­pensioner.

Blanketter

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice