Lönekapning inom ITP 2

Om du får ett stort lönelyft efter att ha fyllt 60 år, kan det bli aktuellt med något som heter lönekapning. Det händer om det är mindre än fem år kvar till den ordinarie pensionsåldern och när löneökningen överstiger en viss procent.

Ordet lönekapning antyder att lönen kapas, men så är det inte. I stället handlar det om hur stor del av lönehöjningen som blir pensionsgrundande. Det är Collectum som ansvarar för regelverket om lönkapning.  

Inkomstbasbeloppets förändring

Du ska alltid kunna tillgodoräkna dig löneökningar i takt med den allmänna löneutvecklingen. Men eftersom den är olika från år till år, tittar Collectum på hur mycket inkomstbasbeloppet förändrats när de bestämmer hur stora lönelyft som blir pensionsgrundande. 

Lönehöjningar på några procent

För löneökningar under 2021 slog lönekapningsreglerna till vid en lönehöjning på 2,5 procent för den som hade fem år kvar till pension. Upp till den gränsen får du tillgodoräkna dig pension fullt ut, medan det som ligger däröver inte blir pensionsgrundande.

Därför finns lönekapning

I ITP 2 bestäms pensionen utifrån lönen. Varje gång lönen ändras räknar vi på Alecta fram en ny, livslång pension. Inbetalningarna som din arbetsgivare gör anpassas så att det finns tillräckligt med pengar för att matcha pensions­löftet när du går i pension.

Den här konstruktionen blir känslig för stora förändringar av lönen, både uppåt och nedåt, sent i livet. Utan lönekapning skulle ett stort lönelyft sent i karriären bli väldigt dyrt för arbetsgivaren. Kanske så dyrt att lönen inte kunnat höjas.

De flesta berörs inte - men två tips ändå

De allra flesta berörs inte av lönekapningsreglerna eftersom de får ”normala” löneökningar. Men två saker är bra att hålla koll på:

  1. Siktar du på ett stort lönelyft, försök se till att det kommer före sextioårsdagen. Då blir hela löneökningen pensionsgrundande.
  2. Arbetar du deltid och vill gå upp till heltid bör du göra det före 60 år, för att slippa lönekapning.

Extra pensionsinbetalningar är möjliga

Om din arbetsgivare vill ge en större pensionsförmån än vad lönekapnings­reglerna medger, är det till Collectum arbetsgivaren vänder sig. Det går att göra en engångssinsättning eller löpande extra avsättningar fram till pensionen.

LÄS MER

Alectas pensionsekonom:” Se upp för lönlösa lönelyft sent i karriären."
Så räknar Collectum ut lönekapningen

 

Illustration - så här fungerar lönekapning

Illustrationen är en enbart ett exempel. Alla beräkningar som har med lön, pension etc. skiljer sig från en person till en annan och måste därför alltid räknas fram individuellt.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice