Så här räknar vi fram din pension

När pensionskapitalet i Alecta Optimal Pension ska göras om till en månadspension tar vi hänsyn till när pensionen ska börja betalas ut, hur länge den ska betalas ut och om du har återbetalningsskydd eller inte. Vi tar även hänsyn till följande faktorer.

  • Förväntad avkastning
  • Avgifter
  • Avkastningsskatt
  • Beräknad livslängd

De antaganden vi tillämpar om exempelvis avkastning och livslängd utvärderas löpande och kan ändras av Alecta om förutsättningarna ändras.

Har du en tid kvar till pensionen lägger vi också på framtida inbetalningar till när vi räknar ut prognosen för din pension. I beloppet med framtida inbetalningar räknar vi med att inbetalningarna ökar med 1,5 procent per år jämfört med genomsnittet året innan, det gäller även om försäkringen är premiebefriad.

Antagande om avkastning för Alecta Optimal Pension (prognosränta)

Ålder Placeringsinriktning Förväntad avkastning (prognosränta)
    De första tio åren Efter tio år
Fram tills du fyller 63 år 60 % aktier, 20 % räntebärande värdepapper, 20 % alternativa investeringar 2,30 % 3,15 %
Från det du fyller 63 tills du går i pension 50 % aktier, 30 % räntebärande värdepapper, 20 % alternativa investeringar 2,03 % 2,90 %
Från det att vi börjar betala ut din pension eller senast vid 66 år 40 % aktier, 40 % räntebärande värdepapper, 20 % alternativa investeringar 1,75 % 2,65 %

För att de framräknade pensionsbeloppen ska vara uttryckta i dagens penningvärde (dagens köpkraft) har vi dragit av förväntad inflation från våra antaganden om avkastning.

Prognosräntan är uppdelad i dels ett antagande om avkastning som gäller de första tio åren (kort prognosränta) och dels ett antagande som gäller efter tio år (lång prognosränta). Den korta prognosräntan rör sig månad för månad för att jämna ut svängningar i pensionskapitalet som uppstår till följd av marknadsrörelser. Den korta prognosräntan kan därför avvika från - 1 till +1,1 procentenheter från de värden som är angivna i tabellen nedan. 

Antagande om livslängd för Alecta Optimal Pension

I våra prognoser antar vi följande återstående livslängd från 65 års ålder. 

Födelseår Förväntad livslängd från 65 års ålder
1950-1959 22,0 år
1960-1969 22,4 år
1970-1979 23,2 år
1980- 24,0 år

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice