Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada

Om din sjukdom leder till att du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan får du ITP Sjuk­pension från oss. Sjuk­pensionen ändras eller upphör om du får en sjukdom klassad som arbets­skada.

Om du inte kan fortsätta arbeta alls i framtiden på grund av en sjukdom eller skada, kan du få ersättning från Försäkrings­kassan. Ersätt­ningen heter sjuk- eller aktivitets­ersättning. ITP Sjukpension kompletterar ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Så här mycket sjukpension får du

Tabellen visar vad du får om du har hel sjuk- eller aktivitets­ersättning från Försäkrings­kassan. Är du till exempel sjuk­skriven till 50 procent får du ut halva beloppet.

Ersättning från Alecta

Din årslön Sjukpension från Alecta
Upp till 429 750 kr 15 %
Del av lön mellan 429 750 kr - 1 524 000 kr 65 %
Del av lön mellan 1 524 000 kr - 2 286 000 kr 32,5 %
Del av lön högre än 2 286 000 kr

Om du blir beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Om din sjukpenning övergår till sjuk- eller aktivitetsersättning får vi information från Försäkringskassan om det.

Vi beviljar ITP Sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning från det datum Försäkringskassan upphör med sjukpenningen. I samband med det får du ett brev från oss med information om hur stor din ersättning blir.

Om du får både sjuk- eller aktivitetsersättning och sjukpenning

Om du får ITP Sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning och utöver det även får sjukpenning får vi på Alecta information om det från Försäkringskassan. Vi utreder om du har rätt till sjukpension även för sjukpenningen och skickar brev till dig med beslut om din ersättning.

Om du arbetar samtidigt som du får sjukersättning

Sjukpensionen blir lägre om du arbetar samtidigt som du får sjukersättning från Försäkringskassan.

  • Sjukpensionen minskar om du får så kallad steglös avräkning från Försäkringskassan och samtidigt behåller rätten till sjukersättning.
  • Sjukpensionen minskar om du får vilande sjukersättning från Försäkringskassan. Du får behålla 25 procent av din sjukpension från Alecta.

Skicka in Försäkringskassans beslut så undersöker vi hur din sjukpension påverkas vid steglös avräkning eller vilande sjukersättning. Om vi har betalat ut för mycket sjukpension behöver du betala tillbaka det belopp du fått för mycket från oss.

Om du får en arbetsskada 

Sjukpensionen från Alecta ändras eller upphör om du har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och får en skada klassad som arbetsskada.

Ett beslut om arbetsskada innebär att Försäkringskassan och Afa Försäkring ersätter din inkomstförlust på lön upp till 429 750 kronor. Därför minskar eller upphör sjukpensionen från oss.

  • Skicka in Försäkringskassans beslut om arbetsskada till oss, så undersöker vi om din sjukpension påverkas.
  • Om du får ersättning för arbetsskadan retroaktivt, kan du behöva betala tillbaka sjukpension till oss.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice