Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada

Om din sjukdom leder till att du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan får du ITP Sjuk­pension från oss. Sjuk­pensionen ändras eller upphör om du får en sjukdom klassad som arbets­skada.

Om du inte kan arbeta heltid under minst ett år på grund av en sjukdom eller skada, kan du få ersättning från Försäkrings­kassan. Ersätt­ningen heter sjuk- eller aktivitets­ersättning. ITP Sjukpension kompletterar ersättningen som du får från Försäkringskassan.

Så här mycket sjukpension får du

Hur mycket sjuk­pension du får hänger ihop med din lön och vad Försäkrings­kassan betalar ut.

Tabellen visar vad du får om du har hel sjuk- eller aktivitets­ersättning från Försäkrings­kassan. Är du till exempel sjuk­skriven till 50 procent får du ut halva beloppet.

Ersättning från Alecta

Din årslön Sjukpension från Alecta
Upp till 348 750 kr 15 %
Del av lön mellan 348 750 kr - 1 288 000 kr 65 %
Del av lön mellan 1 288 000 kr - 1 932 000 kr 32,5 %
Del av lön högre än 1 932 000 kr

Om du arbetar samtidigt som du får sjukersättning

Sjukpensionen blir lägre om du arbetar samtidigt som du får sjukersättning från Försäkringskassan.

  • Sjukpensionen minskar om du får så kallad steglös avräkning från Försäkringskassan och samtidigt behåller rätten till sjukersättning.
  • Sjukpensionen minskar om du får vilande sjukersättning från Försäkringskassan. Du får behålla 25 procent av din sjukpension från Alecta.

Skicka in Försäkringskassans beslut så undersöker vi hur din sjukpension påverkas vid steglös avräkning eller vilande sjukersättning. Om vi har betalat ut för mycket sjukpension behöver du betala tillbaka det belopp du fått för mycket från oss.

Om du får en arbetsskada 

Sjukpensionen från Alecta ändras eller upphör om du har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och får en skada klassad som arbetsskada.

Ett beslut om arbetsskada innebär att Försäkringskassan och AFA Försäkring ersätter din inkomstförlust på lön upp till 348 750 kronor. Därför minskar eller upphör sjukpensionen från oss.

  • Skicka in Försäkringskassans beslut om arbetsskada till oss, så undersöker vi om din sjukpension påverkas.
  • Om du får ersättning för arbetsskadan retroaktivt, kan du behöva betala tillbaka sjukpension till oss.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice