Premiebestämd pension - Alecta Optimal Pension

En premiebestämd pension innebär att din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar en viss procent av din lön.

Värdet på pensionskapitalet utvecklas med avkastningen och de inbetalningar som görs. Avkastningen kan gå både upp och ner. Vi fördelar avkastningen till dig varje månad.

Avkastningen för placeringsinriktningen med 60 procent aktier

Här ser du den fördelade avkastningen för Alectas placeringsinriktning som har 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper som långsiktigt riktmärke. Placeringsinriktningen gäller som förval fram till 63 års ålder.

Avkastningen för placerings­inriktning med 60 procent aktier per 2018-07-31

Placeringsinriktning 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år snitt per år 5 år snitt per år
Placerings­inriktning med 60 % aktier 2,8 % 4,1 % 5,0 % 10,1 % 5,4 % 9,9 %

Redovisningen avser avkastning efter avdrag av kapitalförvaltningskostnad (0,03%) och före avdrag för administrationsavgift (0,10% för ITP 1) och skatt. Det vill säga avkastningsränta som fördelas månadsvis. Siffran kan därför skilja sig från andra avkastningssiffror i till exempel kvartals-, delårs- eller helårsrapporter.

Läs mer 

Alectas avkastning och hur vi placerar dina pengar
På Collectum.se kan du jämföra vår avkastning med andra pensionsbolag  

Vi har en plan för att du ska få en trygg och bra pension

I Alecta Optimal Pension finns fyra olika placeringsinriktningar. De innehåller olika andelar av aktier, fastigheter och räntebärande och därför blir det olika avkastning. Generellt kan man säga att en högre andel aktier över tid ger en högre avkastning.

Vi har gjort ett förval för dig där vi ändrar placeringsinriktning automatiskt vid olika åldrar. Fram tills du fyller 63 år har du en förvald placeringsinriktning med 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper. En placeringsinriktning som är framtagen för att passa de allra flesta. Som ska skapa så hög avkastning som möjligt, utifrån en rimlig risknivå och en lång tidshorisont.

Minskning av andelen aktier i två steg

När du börjar närma dig pension vill vi att ditt sparande ska bli mindre känsligt för svängningar på den finansiella marknaden. Därför minskar vi andelen aktier i två steg.

  • Först när du blir 63 år – då minskar vi andelen aktier till 50 procent.
  • Andra gången är när du går i pension, eller senast vid 65 år – då minskar vi aktieandelen till 40 procent.

Har du själv ändrat till placeringsinriktningen med 40 eller 10 procent aktier innan 63 år behåller du den. Detta gäller även under utbetalningstiden.

Möjligheten att ändra placeringsinriktning är intressant för dig som vill ha en annan fördelning än förvalet. En högre aktieandel ger större möjlighet till en högre pension, men också större svängningar. Medan en lägre aktieandel ger en mer stabil utveckling för din tjänstepension men något sämre möjligheter till en hög pension.

Ändra placeringsinriktning innan pension

Du har möjlighet att ändra placeringsinriktning om du skulle vilja det. Fram tills du fyller 65 år kan du när som helst byta mellan följande placeringsinriktningar:

  • 60 % aktier, 10 % fastigheter och 30 % räntebärande värdepapper. 
  • 40 % aktier, 10 % fastigheter och 50 % räntebärande värdepapper.
  • 10 % aktier, 10 % fastigheter och 80 % räntebärande värdepapper.

Placeringsinriktningen med 50 procent aktier finns endast som förval.

Ändringen tar upp till två månader

Det tar en till två månader att ändra placeringsinriktningen för Alecta Optimal Pension. Gör du ändringen i februari, ändras placeringsinriktningen den 1 april – oavsett om du gör ändringen i början eller slutet av februari.

Läs mer

Från den 1 oktober 2018 gör vi en del ändringar i Alecta Optimal Pension, bland annat upphör möjligheten att ändra placeringsinriktning.

Ändra placeringsinriktning för utbetalningen 

Du kan även ändra placeringsinriktning både inför och under utbetalningstiden. Om du vill välja placeringsinriktningen med 60 procent aktier så måste dock vissa krav vara uppfyllda:

  • Du måste göra valet när du börjar ta ut din pension, men senast vid 65 års ålder.
  • Garantin i din pension får vid tidpunkten när du ändrar placeringsinriktning, inte motsvara mer än 80 procent av försäkringens kapital.
  • Utbetalningstiden måste vara livet ut.

I informationen som du får från oss innan pensionen betalas ut framgår det om du har möjlighet att välja inriktningen med 60 procent aktier för utbetalningen.

OBS! Ändrar du från placeringsinriktningen med 60 procent aktier under utbetalning kan du inte ändra tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!