Ändrade åldersgränser i ITP-planen

Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat att höja åldersgränsen för att tjäna in till tjänstepensionen ITP 1 till 66 år. Åldern för sjukpension höjs även den till 66 år för alla som har ITP. De nya åldersgränserna gäller från 1 januari 2023.

- Allt fler arbetar längre än till 65 år och för dem som också omfattas av ITP 1 blir det ju bättre med den nya pensionsåldern. Nu kommer det att fortsätta betalas in pengar till deras tjänstepension fram till 66 utan att de behöver göra några överenskommelser med sin arbetsgivare, säger Malin Ejderberg, chef för Produkt och parter på Alecta.

- För de med ITP 1 som planerat att gå i pension vid 65 blir det lite krångligare. Från årsskiftet behöver de göra ett förtida uttag av sin pension för att kunna gå i pension vid 65, fortsätter Malin.

Den 1 januari 2023 träder de nya åldersgränserna i kraft. För Alectas kunder kommer det att innebära en del förändringar jämfört med i dag. Alla detaljer är inte klara i dagsläget, men här kan du läsa mer om det vi känner till idag.

Ålderspension

Kommer pensionsåldern att ändras?
Ja, pensionsåldern för ITP 1 höjs till 66 år. Pensionsåldern för ITP 2 kvarstår vid 65 år.

När gäller krav på pensioneringssyfte vid utbetalning av ålderspension?
Krav på pensioneringssyfte gäller vid uttag före 65 år för ITP 2 och för uttag före 66 år för ITP 1.

Hur länge tjänar jag in ålderspensionen?
Ålderspension enligt ITP 1 tjänas idag in så länge du omfattas av ITP 1, men som längst till 65 år. Efter 65 år kan arbetsgivaren och den anställda göra en överenskommelse om fortsatt intjänande. Från den 1 januari 2023 kommer ålderspension enligt ITP 1 att tjänas in så länge du omfattas av ITP 1, men som längst till 66 år. Efter 66 år kan arbetsgivaren och den anställda göra en överenskommelse om fortsatt intjänande.

Intjänande av ålderspension enligt ITP 2 upphör även fortsättningsvis vid 65 års ålder. Arbetsgivaren och den anställda kan, precis som idag, göra en överenskommelse om intjänande av ålderspension enligt ITP 1 efter 65 år.

Kommer det att införas ett inkomsttak i ITP 1?
Ja, ett inkomsttak införs för ITP 1. Idag tjänar du som har ITP 1 in tjänstepension på hela din lön, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att du som tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp, vilket år 2022 motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I ITP 2 gäller redan ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp.

ITP Sjukpension

Kommer tiden för hur länge sjukpension kan betalas ut att höjas?
Åldersgränsen för rätt till ITP Sjukpension höjs till 66 år, gäller både för dig som tillhör ITP 1 och dig som tillhör ITP 2. Höjningen gäller för nya sjukfall som inträffar efter den 1 januari 2023.

Jag är sjuk idag. Hur påverkar höjningen till 66 år mig?
Du som har ett pågående sjukfall under 2022 påverkas inte alls av höjningen. Sjukpensionen kan som längst betalas ut tills du fyller 65 år.

Efterlevandeskydd

Hur länge gäller familjeskydd?
För ITP 2 upphör familjeskyddet vid 65 år. För ITP 1 gäller familjeskyddet fram till 66 år.

Hur länge kan familjeskydd betalas ut?
Familjeskydd för dig som tillhör ITP 2 kan som längst betalas ut till månaden före du skulle ha fyllt 70 år. För dig som tillhör ITP 1 kan familjeskyddet betalas ut som längst tills månaden före du skulle ha fyllt 71 år.

Hur påverkas familjepension och Tjänstegrupplivförsäkring, TGL?
Det blir inga förändringar inom familjepension. Om du blir sjuk kan Tjänstegrupplivförsäkring TGL gälla till 66 år. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice