ITP 2 Ålderspension och ITPK

ITP är ett avtal som Svenskt Näringsliv och PTK har tecknat för att din arbetsgivare ska kunna ge dig och andra anställda extra trygghet i form av tjänstepension. Från 28 års ålder börjar din arbetsgivare att betala in till din ålderspension.

Ålderspensionen består av två delar

 • Den största delen är förmånsbestämda ITP 2 Ålders­pension.
 • Varje månad sätter din arbets­givare också in pengar till din premie­bestämda ITPK.

Inbetalningarna fortsätter så länge som du är anställd hos din arbets­givare, men som längst till 65 års ålder. Om du fortsätter arbeta kan du komma överens med din arbets­givare om att de ska betala in till ITP 1 Ålders­pension efter 65

Hur mycket ITP 2 Ålderspension får du?

Hur mycket du får när du går i pension beror bland annat på

 • vad du har i lön när du går i pension
 • hur länge du har arbetat ihop till pensionen
 • när och hur länge du tar ut pensionen
 • inkomstbasbeloppet.

ITP 2 Ålderspension från Alecta

Din årslön Ålderspension
Lön upp till 571 500 kr 10 %
Del av lön mellan 571 500 - 1 524 000 kr 65 %
Del av lön mellan 1 524 000 - 2 286 000 kr 32,5 %
Del av lön högre än 2 286 000 kr

För att få ITP 2 Ålderspension enligt tabellen måste du

 • ha en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder
 • ha haft en tjänstetid med ITP 2 i minst 30 år (360 månader). För varje månad som saknas minskar pensionen med 1/360-del. 

Om intjänandet till ITP 2 upphör före 65 år gäller inte ovanstående. Din pension motsvarar då inbetalda premier. 

Om du loggar in på Mina sidor kan du se uppgifter om ITP 2 Ålderspension både med och utan framtida premier. 

EXEMPEL – Anders får 10 procent av lönen (avser år 2024)

Illustration av en man Anders årslön är 385 600 kronor. Han har arbetat i mer än 30 år och haft en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder. Han ska därför få 10 procent av lönen i ITP 2 Ålderspension:
10 procent x 385 600 kronor / 12 månader = Anders får ut 3 213 kronor per månad i ITP 2 Ålderspension livet ut, före skatt.

Exempel – Pia får 10 respektive 65 procent av lönen (avser år 2024)

Illustration av PiaPias årslön är 632 100 kronor. Hon har arbetat i mer än 30 år och haft en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder. Hon ska därför få 10 procent av lönen upp till 571 500 kronor, och 65 procent på lönedelen över:
10 % x  571 500 kr / 12 månader = 4 763 kr/mån
65 % x (632 100 kr – 571 500 kr) / 12 månader = 3 283 kr/mån
Pia får 8 046 kronor per månad (4 763 kr + 3 283 kr) i ITP 2 Ålderspension livet ut, före skatt.

ITPK – en extra ålderspension

ITPK är en kompletterande ålderspension. Din arbetsgivare sätter in 2 procent av din lön till din ITPK varje månad. Väljer du Alecta för din ITPK placerar vi dina pensionspengar i Alecta Optimal Pension.

Storleken på din ITPK

Hur stor ITPK blir beror bland annat på

 • vad du har i lön
 • hur pensionspengarna växer, det vill säga vilken avkastning du får på ditt pensionskapital
 • hur stor avgift pensionsbolaget tar ut för att ta hand om din pension
 • när och hur länge du tar ut din pension.

Hur placeras din ITPK?

Väljer du Alecta för din ITPK får du riktigt prisvärt, tryggt och enkelt sparande. Tjänstepensionen är ett färdigt paket och du behöver egentligen inte göra något alls om du inte vill. Dina pensionspengar placeras automatiskt i Alecta Optimal Pension, men du kan välja annat sparande om du vill.

LÄS MER

Avkastningen för premiebestämd pension
Alecta Optimal Pension - en bra pension helt enkelt

Ursprunglig ITPK

År 1990 blev det möjligt att själv välja var din ITPK skulle placeras. Gjorde du inget val placerades premierna fram till 2007 i en så kallad ursprunglig ITPK. Dagens ITPK-produkter förväntas ge bättre avkastning på kapitalet och det är därför möjligt att flytta hela pensionskapitalet i ursprunglig ITPK, till exempel till Alecta Optimal Pension. 
Fyra saker att tänka på vid flytt av ursprunglig ITPK

Utbetalning av din ålderspension

Pensionsåldern för ITP 2 Ålderspension och ITPK är normalt 65 år, men du kan ta ut den tidigare eller senare om du vill. Det vanliga är att pensionen betalas ut livet ut. Då vet du hur mycket du får ut under resten av ditt liv. Men du kan också välja att ta ut din ålderspension under ett visst bestämt antal år.

Läs mer

För dig som snart går i pension

ITP 2 Ålderspension och ITPK lathund

ITP 2 Ålderspension ITPK
Typ av pension
Förmånsbestämd Premiebestämd
Ålder när du kan tjäna in till pension
Från 28 år till 65 år Från 28 år till 65 år
Så mycket betalas in
Så mycket som behövs för att du ska få det som är bestämt i avtalet 2 % av din månadslön
Storlek på pensionen
10 % på din årslön upp till 571 500 kr.
65 % på din årslön mellan 
571 500 kr - 1 524 000 kr
32,5 % på din årslön mellan 1 524 000 kr - 2 286 000 kr
Beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension.
Så betalas din pension ut
Från 65 år och livet ut. Du kan välja annan utbetalning. Från 65 år och livet ut. Du kan välja annan utbetalning.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice