8 av 10 vet inte vad de betalar för sin pension

82 procent av svenskarna vet inte vad de betalar i avgift för sitt pensions­sparande. Att så få inte vet vad de faktiskt betalar, innnebär att miljontals svenskar riskerar att får en lägre pension än vad de hade kunnat få.

I en nyligen genomförd undersökning av Novus, framkom att 82 procent av svenskarna inte vet vad de betalar i avgift för sitt pensionssparande och 75 procent vet inte vad avgiften täcker.

novusdiagram1.svg

— Om ingen vet vad de betalar i avgift, och då en hög avgift kan leda till att pensionssparandet minskar kraftigt, är det såklart allvarligt. En stor del av svenskarna har kollektivavtalad tjänstepension där avgifterna hålls låga genom upphandling. Men alla som sparar privat och de som står utanför kollektivavtalen riskerar att förlora miljontals kronor, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

De små siffrorna äter upp miljoner

Till synes små skillnader i avgift på sparande kan minska en enskild pension med tusentals kronor i månaden, eller miljoner i totalt kapital.

En 25-åring som totalt har pensionsinbetalningar på 5 000 kronor i månaden och som sänker avgiften med en halv procent kan efter 40 år räkna med att ha en miljon kronor mer på kontot.

Skulle arbetslivet pågå i fem år till skulle skillnaden öka med ytterligare en halv miljon. En total skillnad på en och en halv miljon, enbart på grund av avgiften.

 — Det svenska pensionssystemet levererar. Det har flertalet rapporter visat. Men, om pensionsförvaltaren tar ut en hög avgift som straffar kunden försvinner pensionskapitalet från den sparande till förvaltaren. Då spelar det mindre roll hur mycket vi än höjer pensionerna. Pensionerna kommer inte att öka för individen, säger Staffan Ström.

Bättre information och bättre egen koll

Slutsatsen är att förvaltare måste bli bättre på att informera, och sparare måste bli bättre på att ta reda på vilken avgift de betalar. Om inte finns en risk att reformer i pensionssystemet som skattelättnader på privat­sparande, gynnar för­valtare snarare än sparare.

novusdiagram2.svg

 — Med tanke på att en ökning med 0,5 procent i avgift kan minska sparkapitalet med miljoner för den enskilde är det något som alla bör kolla upp. Avkastning är såklart också viktigt, men avgiften äter även av din avkastning så det ska mycket till för att en fond eller förvaltare ska kunna kompensera minskningen som en hög avgift ger, säger Staffan Ström.

Om undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Alecta mellan den 17-22 maj 2022.
  • Totalt svarade 1 080 personer, baserat på ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning mellan 25-65 år.
  • Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus Sverigepanel, vilket garanterar ett representativt resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice