Välja bort familjepensionen och få högre pension

Om du inte behöver familjepensionen, till exempel om du inte är gift och inte har några barn, kan du välja bort den. Framtida inbetalningar betalas då istället in till din ITPK och höjer din egen pension.

Så här gör du:

  1. Fyll i och skriv under Collectums blankett Avstå från framtida inbetalningar till familjepension inom ITP 2
  2. Skicka den ifyllda blanketten till Collectum, 103 76 Stockholm.

Collectum skickar en bekräftelse till dig. Inbetalningarna betalas in till din ITPK från och med månaden efter att Collectum har fått blanketten.

Om du vill veta hur mycket som betalas in till din familjepension varje månad kan du kontakta Collectum.

Du kan inte ångra ditt val senare, utan ditt val gäller livet ut.

Vem kan välja bort familjepensionen?

Du kan bara välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen. Därför är det bara under tiden som du arbetar och får inbetalningar till familjepensionen som du kan göra det här valet. Som pensionär kan du inte välja bort familjepensionen.

Kan välja bort Kan inte välja bort
  • Om du har en anställning med tjänstepensionen ITP 2 och en månadslön som är 38 422 kronor eller högre
  • Om du har en anställning med ITP 2 och en månadslön som är lägre än 38 422 kronor. 
  • Om du har valt en annan pensionslösning än ITP 2, så kallad tiotaggarlösning. 
  • Om du inte längre har en anställning med tjänstepensionen ITP 2. 
  • Om du har gått i pension.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!