Alla dessa ord och begrepp

IIbland kan det vara svårt att hänga med i alla ord och uttryck som används av experterna. När det handlar om avgifter finns det många ord som är snarlika men som ändå betyder olika saker. På den här sidan har vi samlat några begrepp vi själva och andra i branschen använder.

Administrationsavgift

Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen och dras från premien eller från ditt pensionskapital. 

För privat pension och tjänstepension ingår till exempel kostnader för marknads­föring och försäljning i förvaltning och drift. Däremot ingår inte kostnader för kapitalförvaltning. För tjänstepension kan även andra aktörer än försäkringsbolag ta ut en administrationsavgift, till exempel försäkrings­förmedlare. 

avgiftsmonster.svg

Fast årlig avgift

Fast årlig avgift är ett fast belopp som tas ut en gång om året för att täcka till exempel fond- eller pensionsbolagets kostnader för utskick av årliga värdebesked. En fara med fasta avgifter för den som har ett litet pensionskapital är att avgifts­uttaget kan vara större än den årliga värdeökningen. Då kan kapitalet ta slut innan det är dags för utbetalning.

Flyttavgift

Flyttavgift är en avgift som kan tas ut om du vill flytta ditt försäkringskapital. Flyttavgiften tas ur det kapital som flyttas och ska täcka bland annat admini­strations­kostnader.  

Fondavgift

Fondavgiften, ibland kallad fondförvaltningsavgift, tar fondbolaget eller värde­pappersbolaget ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde. Tänk på att det ofta tillkommer en fond­försäkrings­avgift. 

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnaden är den kostnad som fond- eller försäkringsförvaltaren har för förvaltning och administration av fonden eller försäkringen.

Kapitalavgift

Kapitalavgift är en avgift, ofta i procent, som pensionsförvaltaren tar ut baserat på hur stort ditt pensionskapital är.

Kapitalförvaltningskostnad

Kapitalförvaltningskostnaden är fond- eller pensionsbolagets kostnad för att förvalta kapitalet, oavsett om försäkringsbolaget själv förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras oftast inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital.

Köpavgift

Köpavgift är en engångsavgift som fondbolag kan ta ut vid inbetalningar till fonden.

Normanbelopp

Normanbeloppet visar i kronor vad det kostar att spara 1 000 kronor varje månad i en fond under 10 års tid. Beloppet visar skillnaden mellan vad du skulle ha haft efter 10 år om sparandet hade vuxit helt utan avgifter, och det belopp du faktiskt får ut. Namnet Norman kommer från mannen bakom idén - den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman.

Pensionsavgift

Pensionsavgiften är egentligen ingen avgift utan en inbetalning till den all­männa pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålders­pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift som du betalar genom preli­minär­skatten. När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Premieavgift

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Ibland används också ordet pensionsavgift. Premieavgift är en avgift som ett fond- eller pensionsbolag tar ut, ofta i procent, på varje inbetalad premie.

I tjänstepensionen ITP tar valcentralen Collectum ut en premieavgift. Den dras från premien innan premien förs över till det försäkringsbolag den anställde har valt. 

Prestationsbaserad avgift 

Prestationsbaserad avgift är en avgift som fondbolaget tar ut i fonder som har en rörlig avgiftsmodell. Den rör­liga avgiften baseras på fondernas över­avkastning i förhållande till förutbestämda mål, exempelvis avkastningen på ett jämförelse­index eller en referensränta. Kan även kallas rörlig avgift.

Säljavgift

Säljavgift är en engångsavgift som fondbolag kan ta ut vid uttag ur fonden.

Valcentralsavgift

Valcentralsavgift är den avgift valcentralen tar för att administrera premierna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension.

Årlig avgift 

Årlig avgift är det mest heltäckande avgiftsmåttet för en fond. Det innehåller fondens samtliga kostnader utom courtagekostnader samt eventuell prestations­baserad avgift. Måttet används på samma sätt i hela Europa. Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice