Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett skydd som du får automatiskt när du arbetar och din arbetsgivare betalar för din tjänste­pension.

Så här fungerar Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 

  • Illustration av en luftballongOm du dör får dina närmaste ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut vid ett tillfälle.
  • Storleken på engångsbeloppet bestäms av din ålder och är maximalt 268 800 kronor. Om du har barn betalas även barntillägg ut. 
  • Tjänstegrupplivförsäkringen gäller så länge som du är anställd hos din arbetsgivare och arbetar minst 8 timmar i veckan, men som längst till 70 år.

Mina sidor ser du om din Tjänste­grupp­liv­försäkring är tecknad hos oss eller i ett annat bolag.

Vem får pengarna?

  • I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo). 
  • I andra hand barn eller barnbarn, därefter föräldrar.

Om det inte finns någon förmånstagare betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till dödsboet. Det kallas ibland för begravningshjälp.

Du kan välja förmånstagare

Om du vill kan du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande och själv bestämma vem som ska få pengarna för din Tjänstegrupplivförsäkring TGL. På collectum.se hittar du blanketten som du behöver.

Så mycket betalas ut

Storleken på beloppet bestäms av din ålder vid dödsfallet:

 Beloppet bestäms av din ålder vid dödsfallet

Ålder Grundbelopp i kronor*
18 men inte 55 år  268 800
55 men inte 56  246 400
56 men inte 57  224 000
57 men inte 58 201 600 
58 men inte 59  179 200
59 men inte 60  156 800
60 men inte 61  134 400
61 men inte 62  112 000
62 men inte 63  89 600
63 men inte 64  67 200
64 men inte 70  44 800

*Om du vid dödsfallet har barn under 17 år gäller beloppet 268 800 kronor oavsett hur gammal du är. Om din arbetstid är minst åtta, men mindre än 16 timmar per vecka, gäller TGL med halva belopp. 

 

Om du har barn betalas även barntillägg ut

Barntillägget betalas ut till varje barn som ännu inte har fyllt 20 år.

Barnets ålder Engångsbelopp i kronor
Upp till 17 år  89 600
Fyllt 17 men inte 19  67 200
Fyllt 19 men inte 20  44 800

Makeförsäkring

Du och dina barn kan få pengar från din egen Tjänstegrupplivförsäkring om din make eller maka dör. Det gäller om

  • din make eller maka inte har en egen TGL, och
  • du har barn under 17 år.

Makeförsäkringen betalar ut 22 400 kronor till dig och 44 800 kronor till varje barn.

Vad kostar Tjänstegrupplivförsäkring TGL?

TGL betalas av din arbetsgivare och påverkar inte storleken på din egen ålderspension.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!