Staffan Ström, Pensionsekonom

En procent hit eller dit låter lite,  men en ynka procent kan få pensionen att minska rejält eftersom avgifterna tas ut år efter år. Här vill jag visa att låga avgifter har mycket större betydelse än vad många tror.

Låt inte avgifterna äta upp din pension!

Så mycket av din pension försvinner när avgiften är

0,13%

0 kr

ALECTA

0 kr

ANNAT BOLAG

AVGIFT ANNAT BOLAG 1 % i

ÄNDRA

ÅLDER 25 år

LÖN 28000 kr

<p><span>&nbsp;</span></p>

För att ge dig en fingervisning om vad som är en hög avgift brukar vi säga att upp till någonstans runt 0,5 procent i avgift är helt okej. Sedan börjar det bli dyrt.

Har du tjänstepensionen ITP ligger de flesta avgifterna mellan 0,13 procent och 0,4 procent. Det betyder att du kan känna dig lugn.

Har du gjort ett annat val för din tjänstepension, kanske du tycker att det kan vara motiverat med en lite högre avgift. Det förutsätter dock att du får en ännu högre avkastning på ditt sparande. Det i sin tur brukar kräva att du är beredd att ta större risker med ditt sparande.

Flytta din pension till Alecta

Om du vill vara trygg med en låg avgift och en historiskt hög avkastning kan du flytta ditt sparande till Alecta.

  • Vi har räknat med premieinbetalningar enligt ITP 1. 4,5 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lön över det.
  • Vi har antagit en avkastning på 3,9 procent fram till 65 år och 2,9 procent under utbetalning (efter avdrag för 2 procent inflation, men innan avdrag för avgifter och skatt).
  • Vi har antagit att löneutvecklingen från idag är 3,6 procent till och med 43 års ålder, att den är 2,0 procent från 44 år till och med 53 år och att den är 1,5 procent från 54 år (vi har antagit en inflation på 2 procent).
  • Vi har antagit en avkastningsskatt på 0,3 procent på förvaltat kapital.
  • Vi har inte räknat med den avgift valcentralen tar ut på den inbetalda premien.
  • Avgiften som försvinner på ditt pensionssparande i kronor är räknat fram till 65 års ålder. När vi räknar fram hur mycket mer/mindre du får i månadspension med Alectas avgift, tar vi även hänsyn till att avgifterna tas ut under hela ditt liv.

Vid beräkning av din framtida ålderspension använder vi inte Pensionsmyndighetens prognosstandard. Det betyder att den pension vi visar i regel är högre än motsvarande uppgift hos minpension.se.

Tipsa en vän

Twitter

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!