Avkastning

Ett av våra viktigaste uppdrag är att skapa så bra avkastning som möjligt för de pengar vi förvaltar. Avkastningen är viktig på olika sätt i premiebestämd respektive förmånsbestämd pension.

Premiebestämd pension
Alecta Optimal Pension
Förmånsbestämd pension
ITP 2
så fungerar pensionerna

Premiebestämd pension innebär att din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar en viss procent av din lön.

I förmånsbestämda pension är du garanterad en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när det är dags att gå i pension.

avkastningens ÄR VIKTIG FÖR 
 • Den anställde
 • Arbetsgivaren
AVKASTNINGENS PÅVERKAN 

Du får ta del av avkastningen som vi påför ditt pensionskapital varje månad. Din framtida pension beror främst på:

 • hur mycket som betalas in
 • hur mycket avgifter som dras
 • hur länge vi förvaltar pengarna
 • skickligheten hos våra förvaltare
 • vilka placeringar vi har
 • fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter
 • hur finansmarknaderna utvecklas

Avkastningen i den förmånsbestämda delen påverkar hur mycket din arbetsgivare behöver betala in i premier.

Det som har mest inverkan på vad arbetsgivaren betalar in förutom avkastningen är:

 • Din lön – eftersom din pension beräknas på lönen
 • Hur många år du har kvar till pension – det är så många år arbetsgivaren har på sig att betala in.
 • hur mycket du redan har tjänat in till sin pension.
Värdesäkring av pensioner

Vi fortsätter fördela avkastning på pensionskapitalet även under utbetalningstiden. Det gör att den månatliga pensionen kan öka med tiden och på så sätt behålla sin köpkraft.

Ålderspensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!