Avkastning

Ett av våra viktigaste uppdrag är att skapa så bra avkastning som möjligt för de pengar vi förvaltar. Avkastningen är viktig på olika sätt för Alecta Optimal Pension som är en premiebestämd pension respektive ITP 2 som är en förmånsbestämd pension.

Värdet på pensionskapitalet utvecklas med avkastningen och de inbetalningar som görs. Avkastningen kan gå både upp och ner. Vi fördelar avkastningen till dig varje månad.

Här kan du läsa mer om hur avkastningen fungerar och vad som gäller för premiebestämd respektive förmånsbestämd pension.

Premiebestämd pension
Alecta Optimal Pension
Förmånsbestämd pension
ITP 2
så fungerar pensionerna

Premiebestämd pension innebär att din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar en viss procent av din lön.

I förmånsbestämd pension är du garanterad en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön när det är dags att gå i pension.

avkastningen ÄR VIKTIG FÖR 
 • Den anställde
 • Arbetsgivaren
AVKASTNINGENS PÅVERKAN 

Du får ta del av avkastningen som vi påför ditt pensionskapital varje månad. Din framtida pension beror främst på:

 • hur mycket som betalas in
 • hur mycket avgifter som dras
 • hur länge vi förvaltar pengarna
 • skickligheten hos våra förvaltare
 • vilka placeringar vi har
 • fördelningen mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter
 • hur finansmarknaderna utvecklas

Avkastningen i den förmånsbestämda delen påverkar hur mycket din arbetsgivare behöver betala in i premier.

Det som har mest inverkan på vad arbetsgivaren betalar in förutom avkastningen är:

 • Din lön – eftersom din pension beräknas på lönen
 • Hur många år du har kvar till pension – det är så många år arbetsgivaren har på sig att betala in.
 • hur mycket du redan har tjänat in till sin pension.
Värdesäkring av pensioner

Vi fortsätter fördela avkastning på pensionskapitalet även under utbetalningstiden. Det gör att den månatliga pensionen kan öka med tiden och på så sätt behålla sin köpkraft.

Ålderspensionen ITP 2 och så kallad ursprunglig ITPK värdesäkras med ett pensionstillägg. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex, KPI.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice