Ersättning vid sjukdom – ITP Sjukpension

Om du skulle bli sjuk kan du få ersättning från din tjänstepension. Ersättningen heter ITP Sjukpension och det är Alecta som betalar ut den.

ITP 1 och ITP 2 Sjukpension

Sjukpensionen fungerar till största delen på samma sätt för ITP 1 och ITP 2, men till exempel premiebefrielseförsäkringen fungerar lite olika beroende på om du har ITP 1 eller ITP 2.

När kan du få sjukpension?

Sjukpensionen från Alecta kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan från och med din 91:a sjukdag.

Du som har fyllt 18 år och har en arbets­givare som betalar för tjänste­pensionen ITP kan få sjukpension om du

 • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
 • är sjukskriven minst 25 procent
 • får ersättning från Försäk­rings­kassan, det vill säga sjuk­penning, rehabili­terings­penning, sjuk- eller aktivitets­ersätt­ning.

Om du deltar i ett arbets­marknads­politiskt program och får så kallat aktivitets­stöd från Försäk­rings­kassan, har du inte rätt till sjuk­pension från Alecta.

Din arbetsgivare gör sjukanmälan. Du anmäler ditt konto på Mina sidor.

Så här fungerar det om du blir sjuk

 • Din arbetsgivare gör en anmälan till Collectum från din 91:a sjukdag. Collectum meddelar i sin tur oss.
 • Du får ett brev från oss. I brevet får du information om du har rätt till sjukpension och hur mycket du i så fall kommer att få.
 • Om du har rätt till sjukpension betalar vi ut ersättning till dig.  

Vi behöver dina kontouppgifter

Om det blir aktuellt med utbetal­ning av sjuk­pension behöver vi veta på vilket bank­konto vi ska sätta in dina pengar. Du kan anmäla ditt konto direkt på Mina sidor

Om du blir fortsatt sjukskriven

Om din ersättning från Försäkringskassan förlängs eller ändras får vi ett meddelande om det från Försäkringskassan. Handläggning och utbetalning sker så snart vi har fått uppgifterna från dem. Oftast får du pengarna i slutet av månaden, runt den 30:e.

Bra att veta

 • Det är din arbetsgivare som gör sjukanmälan.
 • Anmäl dina kontouppgifter till oss, så slipper du få pengarna på ett utbetalningskort.
 • Vi får uppgifter om din sjukskrivning direkt från Försäkringskassan, så du behöver inte skicka in läkarintyg till oss. 

Ersättning från flera håll när du är sjuk 

Sjukdag Ersättning Vem betalar ut?
1-14 Sjuklön (från sjuklönen görs ett karensavdrag) Arbetsgivaren
15-90 Sjuklön
Sjukpenning
Arbetsgivaren
Försäkringskassan
91-360 Sjukpenning
ITP Sjukpension
Försäkringskassan
Alecta
361 - oftast som längst till 65 år* Sjukpenning
ITP Sjukpension**
Försäkringskassan
Alecta
Om du p g a sjukdom aldrig kommer kunna arbeta heltid Sjuk- eller aktivitetsersättning
ITP Sjukpension
Försäkringskassan
Alecta

*Har du en avtalad pensionsålder som är lägre än 65 år, kan du få sjukpension som längst till den avtalade pensionsåldern. Har du ITP 1 kan du ha rätt till sjukpension även efter 65 år.

**ITP Sjukpension betalas bara ut från dag 361 om du har en årslön som är högre än 378 400 kronor.  

Så mycket sjukpension får du

Hur mycket och hur länge du får sjuk­pension hänger ihop med din lön och vad Försäkrings­kassan betalar ut. 

Sjukpension från Alecta vid 100 procent sjukskrivning

Din årslön Sjukpension
  Sjukdag 91*-360  Fr o m sjukdag 361 
Upp till 378 400 kr  10 %  –
Del av lön mellan 378 400 kr - 1 336 000 kr  65 %  65 %
Del av lön mellan 1 336 000 kr - 2 004 000 kr  32,5 %  32,5 %
Del av lön högre än 2 004 000 kr  –  –

*Sjukdag 106 om du har varit sjuk i mer än 105 dagar i olika perioder under ett år. 
Är du exempelvis sjukskriven 50 procent får du halva beloppet.

EXEMPEL – Lisa är sjukskriven på heltid

Illustration av LisaFrån och med den 91:a sjukdagen har Lisa rätt till ITP Sjukpension. Hennes årslön är 300 000 kronor. Hon har därför rätt till 10 procent av lönen i sjukpension:
10 procent x 300 000 kronor / 12 månader = Lisa får 2 500 kronor per månad i sjukpension, före skatt. Som längst kan Lisa få sjukpension till sjukdag 360.

För dig som har tjänstepensionen ITP Tele eller ITP Bemanning

Sjukpensionen för ITP Tele och ITP Bemanning fungerar till största delen som ITP 2 Sjukpension, men med de här undantagen:

 • ITP 2 Sjukpension, Tele: om du får sjukpenning från Försäkringskassan får du bara sjukpension från Alecta för den del av din årslön som överstiger 378 400 kronor.
 • ITP 2 Sjukpension, Bemanning: betalas ut om du har arbetat minst 416 timmar under året, eller om du har arbetat minst 208 timmar det senaste halvåret, innan du blev sjuk. Även lönen som din arbetsgivare anmäler till Collectum beräknas på ett annat sätt. 

Ersättningen upphör eller sänks efter ett år

När du har varit sjuk i 360 dagar upphör sjukpensionen från Alecta för den del av årslönen som är under 378 400 kronor. Om du har en högre lön, det vill säga en årslön högre än 378 400 kronor fortsätter Alecta att betala ut sjukpension på den överskjutande delen.

Om du slutar din anställning när du är sjuk

Om du slutar din anställning under tiden som du har sjukpension från oss, fortsätter sjukpensionen att gälla precis som innan du slutade din anställning.

Du har dock inte rätt till utökad sjukpension om du har ITP 1, till exempel om du skulle få 75 procent ersättning istället för 50 procent från Försäkringskassan. Andra regler gäller om det har gått mindre än tre månader sedan du slutade din anställning.

Sjuk efter att du har slutat din anställning

Om du blir sjuk inom tre månader efter att du har slutat din anställning kan du själv göra sjukanmälan. Det ingår ett efterskydd som kan ge dig rätt till sjukpension.

 • Begär ett utdrag från Försäkringskassan som visar dina sjukperioder och skicka det till oss.
 • Vi undersöker om du har rätt till sjukpension och återkommer med besked till dig.

Sjuk efter att du har fyllt 65

Du kan få ersättning om du blir sjuk efter 65 års ålder. Det gäller om du

 • är anställd och har ITP 1 Sjukpension
 • får sjukpenning från Försäkringskassan
 • ännu inte har fyllt 70 år.

Sjukpensionen kan som längst betalas ut till och med sjukdag 180.

Du kan inte få sjukpension om du hade tjänstepensionen ITP 2 när du fyllde 65 år

Sjukpensionens storlek om du varit sjuk länge

Om du har varit sjuk flera år bakåt i tiden kan andra regler och nivåer för sjukpensionen gälla. Det är när du blir sjuk första gången som styr vad som ska gälla just för dig. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice