Tjänstepensionen FTP 2 hos Alecta

Du som arbetar hos Alecta, AFA Försäkring, AMF, Bliwa Livförsäkring, Collectum, Fora eller PRI Pensionsgaranti har hela din tjänstepension FTP 2 hos Alecta.

Din tjänstepension FTP 2 innehåller tre delar:

 • Ålderspension.
 • Ersättning vid sjukdom.
 • Skydd för efterlevande.

Ålderspension - mer att leva på som pensionär

Från 28 års ålder börjar din arbetsgivare att betala in till din ålderspension.

Ålderspensionen innehåller två delar:

 • Den största delen av ålderspensionen är den förmånsbestämda delen FTP 2 Ålderspension.
 • Varje månad sätter din arbetsgivare också in pengar till din premiebestämda FTPK. 

Hur mycket FTP 2 Ålderspension du får

Hur mycket du får när du går i pension beror bland annat på

 • vad du har i lön när du går i pension
 • hur länge du har arbetat ihop till pensionen
 • när och hur länge du tar ut pensionen.
Din årslön Ålderspension
Lön upp till 557 250 kr 10 %
Del av lön mellan 557 250 - 1 486 000 kr 65 %
Del av lön mellan 1 486 000 - 2 229 000 kr 32,5 %

FTPK – en extra ålderspension

Utöver FTP 2 Ålderspension får du också FTPK. Din arbetsgivare sätter in:

 • 2,9 procent av din årslön upp till 2 229 000 kronor.

Läs mer

FTPK och Alecta Optimal Pension
Ursprunglig FTPK

Sjukpension – extra pengar om du blir sjuk

Om du skulle bli sjuk kan du få ersättning från din tjänstepension.
Ersättningen heter FTP Sjukpension och det är Alecta som betalar ut den. Det är din arbetsgivare som gör sjukanmälan – du behöver inte göra något.

Då kan du få sjukpension

Du som har fyllt 18 år och har en arbetsgivare som betalar för FTP 2 kan få sjukpension om du

 • varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
 • är sjukskriven minst 25 procent
 • får ersättning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur mycket sjukpension du får

Hur mycket och hur länge du får sjukpension hänger ihop med din lön och vilken ersättning du får från Försäkringskassan.

Tabellen visar hur mycket ersättning du får från Alecta om du är helt sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Om du till exempel är 50 procent sjukskriven får du ut halva beloppet.

Ersättning från Alecta om du har sjukpennning

Din årslön FTP 2 Sjukpension*
  Sjukdag 91**-360  Fr o m sjukdag 361 
Upp till 483 000 kr  10 %  -
Del av lön mellan 483 000 kr - 1 486 000 kr  65 %  65 %
Del av lön mellan 1 486 000 kr - 2 229 000 kr  32,5 %  32,5 %
Del av lön högre än 2 229 000 kr - -

*Om du har varit sjuk flera år bakåt i tiden kan andra regler gälla. Det är när du blir sjuk första gången som styr vad som ska gälla just för dig. 
**Sjukdag 106 om du har varit sjuk i mer än 105 dagar i olika perioder under ett år. 

Ersättning från Alecta om du har sjuk- eller aktivitetsersättning

Din årslön

Sjukpension från Alecta
Upp till 362 250 15 %
Del av lön mellan 362 250 - 1 420 000 65 %
Del av lön mellan 1 420 000 - 2 130 000 32,5 %
Del av lön högre än 2 130 000

Efterlevandeskydd – till din familj 

I tjänstepensionen FTP 2 finns det olika efterlevandeskydd som antingen ingår eller som du kan välja till. Vissa efterlevandeskydd gäller bara så länge som du arbetar hos din arbetsgivare, medan andra kan fortsätta att gälla under en längre tid.

Efterlevandeskydd som ingår:

 • Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
 • FTP 2 Barnpension
 • Familjeskydd
 • FTP 2 Familjepension (ingår om du har tjänstepensionen FTP 2 och om din månadslön är 32 622 kronor eller högre, men kan väljas bort) 

Efterlevandeskydd som du kan välja till:

 • Återbetalningsskydd
 • Förstärkt familjeskydd

Så här väljer du

Kontakta Valcentralen som är valcentral för tjänstepensionen FTP om du vill lägga till eller ta bort efterlevandeskydd.
www.valcentralen.se

Efterlevandeskydd Vem som får pengarna
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo).

I andra hand barn oavsett ålder, därefter föräldrar.
FTP 2 Barnpension Till barn som inte fyllt 20 år.
FTP 2 Familjepension Make, maka, registrerad partner eller sambo.

Har du barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen. 
Återbetalningsskydd
Familjeskydd
I första hand make, maka, registrerad partner eller sambo. I andra hand barn oavsett ålder.

Så ändrar du förmånstagare

Om du vill kan du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande och själv bestämma vem som ska få pengarna för Tjänstegrupplivförsäkring TGL, återbetalningsskydd och familjeskydd. 

 • Ändra förmånstagare för din Tjänstegrupplivförsäkring TGL: kontakta din arbetsgivare. Kontakta Collectum om du vet att din Tjänstegrupplivförsäkring finns hos oss. 
 • Ändra förmånstagare för återbetalningsskydd och Familjeskydd: Kontakta Valcentralen.

Mer om de olika skydden till efterlevande

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL som ingår

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett skydd som du har automatiskt så länge du arbetar och har en arbetsgivare som betalar för tjänstepensionen. Om du dör får dina närmaste ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut vid ett tillfälle. 
Mer om Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

FTP 2 Barnpension som ingår

Barnpensionen betalas ut om du har barn som är yngre än 20 år. Hur mycket som betalas ut varje månad beror på hur många barn du har, din tjänstetid och årslön. 

 • Grundbeloppets storlek är 16 procent av din lön upp till 32 622 kronor. (Pensionen minskar om du inte beräknas ha FTP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år.)
 • Pensionens storlek bestäms därefter av hur många barn du har:
Antal barn Pension i procent av grundbeloppet
1 barn 75 %
2 barn 110 %
3 barn 135 %
4 barn 150 %
Fler än 4 barn 150 % + 10 % för varje barn utöver 4

FTP 2 Familjepension som ingår om din lön är 32 622 kronor eller högre 

FTP 2 Familjepension är en pension som betalas ut varje månad till dina närmaste.

 • Hur mycket som betalas ut till de efterlevande beror på din lön och hur länge du har arbetat.
 • FTP 2 Familjepension betalas ut månadsvis livet ut. Till barn betalas familjepensionen ut till 20 års ålder.
 • Du kan välja bort framtida inbetalningar till familjepensionen och istället få dem inbetalda till din FTPK.

Vem får pengarna?

 • FTP 2 Familjepension betalas ut livet ut till make, maka, registrerad partner eller sambo när du dör. (Om din efterlevande maka, make eller sambo skulle gifta om sig/ingå nytt samboförhållande före 60 års ålder upphör utbetalningen.)
 • Har du barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen.

Så här mycket FTP 2 Familjepension betalas ut

FTP 2 Familjepension är förmånsbestämd och räknas ut som ett grundbelopp med hänsyn till din lön:

Din årslön FTP 2 Familjepension
Lön mellan 7,5 förhöjda prisbasbelopp - 20 prisbasbelopp  32,5 %
Lön mellan 20 prisbasbelopp - 30 prisbasbelopp  16,25 %

FTP 2 Familjepension blir lägre om du inte har haft FTP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader). Beräknas du arbeta kortare tid än 30 år minskar beloppen.

När det finns barn

Familjepensionen kan utökas om det finns barn under 20 år. Om det bara finns barn under 20 år och ingen make, maka eller sambo får barnen pension enligt speciella regler.

Även barn över 20 år kan få familjepension om de inte kan arbeta på grund av till exempel en funktionsnedsättning och om barnet har sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Återbetalningsskydd som du kan välja till

Återbetalningsskydd innebär att det du har sparat ihop i FTPK betalas ut till dina efterlevande när du dör.

 • Om du dör innan du börjat ta ut din ålderspension betalas återbetalningsskyddet ut till dina efterlevande i fem år, men det går att välja en annan utbetalningstid (mellan 5 och 20 år).
 • Om du dör när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst tills pensionen har betalats ut i 20 år.

Återbetalningsskyddet gör att din egen ålderspension blir lägre.

Obligatoriskt familjeskydd som ingår 

I tjänstepensionen ingår ett obligatoriskt familjeskydd så länge du är anställd, men som längst till 65 år. Familjeskyddet betalas ut till dina efterlevande i fem år med 8 917 kronor per månad.

Förstärkt familjeskydd som du kan välja till

Om du vill kan du förstärka det obligatoriska familjeskyddet från och med 25 års ålder. Du bestämmer själv hur mycket som ska betalas ut till dina efterlevande och hur länge.

 • Valbara belopp: 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år
 • Valbara utbetalningstider: 5, 10, 15 eller 20 år.

Kostnaden för familjeskyddet dras från inbetalningen till din FTPK. Det innebär att du själv får en lägre ålderspension.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice