Gå i pension med annat avtal än ITP

Illustration av olika pensionsavtal

Här hittar du som har annan tjänstepension än ITP information om vad som gäller när det är dags att gå i pension.

Nya regler från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler för KAP-KL/AKAP-KL och PA 16.

KAP-KL/AKAP-KL

 • Din pension KAP-KL/AKAP-KL byter namn till KAP-KL/AKAP-KR.
 • Kortast möjliga uttagstid ändras från fem till tio år.
 • Om du inte ansöker om utbetalning betalar vi ut pensionen från månaden efter din 70-årsdag istället för månaden efter din 69-årsdag.
 • Tidigaste uttagsålder ändras från 55 år och en månad till 60 år. 

PA 16

 • Om du inte ansöker om utbetalning betalar vi ut pensionen från 72 år istället för 71 år.
 • Tidigaste uttagsålder ändras från 62 år till 63 år för PA 16 avdelning 1.

 

När det gäller tjänstepensionen i Alecta går det till så här när du blir pensionär:

Pension vid 65 år

 • Alecta kontaktar dig tre till sex månader innan du fyller 65 år.
 • För PA 16 kontaktar vi dig cirka tre månader innan din 68-årsdag med närmare information om hur du kan ta ut pensionen. Om du inte ansöker om att ta ut pensionen kommer vi att kontakta vi dig på nytt cirka tre månader innan du fyller 71 år och påbörja utbetalningen automatiskt om du inte meddelat oss något annat.
 • För KAP-KL/AKAP-KL kontaktar vi dig två månader innan du fyller 69 år.
  Kontakta oss om du vill ta ut pensionen från 65 år.
 • Fram tills pensionen börjar betalas ut kan du ändra utbetalningen, registrera konto och skatt på Mina sidor.
 • Om du inte har fyllt i dina uppgifter får du en påminnelse från oss innan det är dags för utbetalning.
 • Den 25:e samma månad som du går i pension får du din första pensionsutbetalning och ett brev om din utbetalning.

Pension före 65 år

Du kan tidigast ta ut din pension från och med månaden efter att du har fyllt 55 år. Har du PA 16 kan du tidigast ta ut pensionen från 61 års ålder.

 • Logga in på Mina sidor en till sex månader innan du vill att utbetalningarna ska starta.
 • På Mina sidor får du fylla i från när utbetalningen ska starta, hur länge pensionen ska betalas ut och dina kontouppgifter. 
 • Den 25:e får du din pension och ett brev om din utbetalning.

Pension efter 65 år

Vill du starta utbetalningen av din pension efter 65 års ålder går det bra.

 • Logga in på Mina sidor en till sex månader innan du fyller 65.
 • På Mina sidor fyller du i när du vill att utbetalningen ska starta. 
 • Vi kontaktar dig tre till sex månader innan pensionen ska betalas ut.
 • Fram tills pensionen börjar betalas ut kan du ändra utbetalningen, registrera konto och skatt på Mina sidor.

Bra att veta

Du kan inte stoppa eller ändra utbetalningarna när de väl har börjat.

Särskilda regler för din tjänstepension

 Avtal Pensions-ålder Tidigaste uttagsålder Uttagstid Möjligt att ta ut del av pension
Avtalspension SAF-LO 65 år 55 år och en månad* Livet ut.

Du kan välja en annan uttagstid på 5-20 år. I vissa fall kan du ta ut den under kortare tid än fem år. 
Ja, särskilda regler gäller. Kontakta oss för mer information.
Livsarbetstidspension genom Fora 65 år 55 år och en månad* Livet ut.

Du kan välja en annan uttagstid på 5-20 år. I vissa fall kan du ta ut den under kortare tid än fem år.
Ja, särskilda regler gäller. Kontakta oss för mer  information.
Livsarbetstidspension genom Collectum 65 år 55 år och en månad Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år. I vissa fall kan du ta ut pensionen under kortare tid än fem år. Ja
FTP 1 65 år 55 år och en månad Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år. Ja
FTP 2 Ålderspension 65 år 55 år och en månad*
Särskilda regler gäller vid uttag efter 62 år**
Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år. Ja 
FTPK 65 år 55 år och en månad*
Särskilda regler gäller vid uttag efter 62 år**
Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är två år. Ja 
KAP-KL/AKAP-KL 69 år och en månad

Från 1 januari 2023
70 år och en månad
55 år och en månad

Från 1 januari 2023
60 år
Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år. 

Från 1 januari 2023
Kortast möjliga uttagstid är tio år.
Ja 
PA 16 Ingen bestämd pensionsålder, utan du ansöker om pension.

Avdelning 1: 62 år*

Från 1 januari 2023

63 år

Avdelning 2: 61 år*

Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är tio år.  Nej 
PA-KFS 09 och
Gamla PA-KFS
65 år 55 år och en månad* Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år.  Ja 
Ålderspension, fortsättningsförsäkring 65 år 55 år och en månad* Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år.   Nej 
Frivillig slutbetalning av ITP 2 Ålderspension 65 år 55 år och en månad Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år.   Nej 
Frivillig slutbetalning av ITPK Alecta Optimal Pension 65 år 55 år och en månad Livet ut, men du kan välja kortare uttagstid. Kortast möjliga uttagstid är fem år. I vissa fall kan du ta ut pensionen under kortare tid än fem år. Nej

*Särskilda regler gäller vid uttag av pensionen före 65 års ålder. Se "I vissa fall måste du sluta arbeta för att ta ut pensionen före 65 år" nedan.
**Om du vill gå i pension tidigare än 65 år är det oftast bra att vänta till månaden efter 62-årsdagen om du har tjänstepensionen FTP 2. Det beror på att du kan få så kallad kollektiv slutbetalning. Läs mer om kollektiv slutbetalning (samma regler som för ITP 2 gäller). Om du är född 1955 eller tidigare kan särskilda regler gälla. Kontakta oss så berättar vi mer.

I vissa fall måste du sluta arbeta för att ta ut pensionen före 65 år

 • Om du vill ta ut hela din FTP 2 Ålderspension och FTPK innan du har fyllt 65 år, måste du sluta arbeta i pensioneringssyfte. Det innebär att du fram till 65 års ålder arbetar som mest 8 timmar i veckan i genomsnitt under en tremånadersperiod. Du får inte heller ha rätt till ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller arbetsskada. 
 • Om du vill ta ut hela din PA-KFS före 65 års ålder måste du sluta att arbeta eller i vart fall arbeta mindre än 8 timmar per vecka. Du får inte heller ha för avsikt att arbeta 8 timmar per vecka eller mer framöver. Du får inte ha arbetslöshetsersättning eller ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller arbetsskada.
 • För Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension genom Fora behöver du pensionera dig om du ska ta ut pensionen under kortare tid än fem år samt om du ska ta ut en del av pensionen.
 • För FTP 1, Livsarbetstidspension genom Collectum, KAP-KL/AKAP-KL och PA 16 behöver du inte pensionera dig för att ta ut pensionen före 65 års ålder.
 • För Ålderspension, fortsättningsförsäkring gäller särskilda regler. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ta ut delar av din ålderspension

För vissa tjänstepensioner är det möjligt att ta ut en del av pensionen, till exempel kan du ta ut 25 procent och vänta med resten. I tabellen ovan ser du om det är möjligt att ta ut en del av din pension. 

 • Du kan göra som mest tre uttag.
 • För att ta ut PA-KFS, FTP 2 Ålderspension eller FTPK före 65 års ålder måste du sluta arbeta till lika stor del som du tar ut pension.
 • Du kan inte göra uppehåll eller ändra den del av pensionen som betalas ut. 

Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för dig vid uttag av en del av pensionen, så hjälper vi dig.

Läs mer

Varje år räknar vi om din pension

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice