Avgifter

Låga avgifter är en av de viktigaste parametrarna för att få en bra pension. Faktum är att en procent mer i avgift kan innebära att så mycket som tjugo procent av ditt pensionskapital kan vara uppätet när det är dags att gå i pension.

Årlig avgift för ITP i Alecta

Alectas årliga avgift för ITP är 0,10 procent av kapitalet. Avgiften fördelas ut över året och dras månatligen. Men vi har ett avgiftstak som gör att du som mest betalar 75 kronor per månad och avtalsområde. Avgiften täcker de kostnader vi har för att administrera din försäkring.

Kapitalförvaltningskostnad

Utöver den årliga avgiften tar vi även ut en avgift för att förvalta ditt kapital. Den täcker kostnaderna som vi har för att förvalta försäkringskapitalet. I Alecta ligger kapitalförvaltningskostnaden på 0,03 procent och det gör den till en av världens lägsta. Kapitalförvaltningskostnaden dras från avkastningen innan den fördelas ut till dig varje månad.

Alectas avgifter

  • 0,10 procent på kapitalet per år, dras varje månad.
  • Du betalar aldrig mer än 75 kr per månad och avtalsområde.
  • 0,03 procent på avkastningen, dras innan avkastningen fördelas.

Läs mer

Här hittar du avgifter för andra avtalsområden än ITP

Jämförpris på avgifter

För att du enklare ska kunna jämföra avgifterna mellan olika pensionsbolag har man tagit fram Norman-beloppet. Det ger dig en uppfattning om hur mycket du betalar i avgifter och förlorad avkastning under ett helt arbetsliv. Vi räknar med en inbetalning på 1 000 kr per månad och analysföretaget Morningstars avkastning för blandfonder om 4 procent.

  Collectums avgift Årlig avgift  Kapital förvaltnings kostnad Normanbelopp, 10 år  Normanbelopp, 30 år 
ITP 1 1 %, max 450 kr/år 0,10 %, max 75 kr/mån 0,03 % 2 484 kr 22 507 kr
ITPK  1 %  0,10 %, max 75 kr/mån  0,03 % 2 484 kr 22 507 kr

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!