Låt inte avgifterna äta upp din pension

En låg avgift är kanske viktigare än vad du tror när det kommer till din pension. En procent hit eller dit låter lite, men en ynka procent kan få pensionen att minska rejält eftersom avgifterna tas ut år efter år.

ALECTA

0,05% i avgift

0 kr

ANNAT BOLAG

i avgift

0 kr

Pension 66 år och livet ut

0 kr/mån

0 kr/mån

Avgift

Alecta % ?

Startålder:

Ingångslön:

Varför blir det så stor skillnad?

Hur kan det komma sig att en så liten skillnad i avgift kan påverka storleken på din framtida pension så mycket?

Det beror på att du betalar en procentuell avgift som baserar sig på storleken på ditt pensionskapital. Varje år. I takt med att pensionskapitalet förvaltas och växer, blir också avgiften varje år större i kronor räknat.

En procent i avgift låter kanske inte så betungande men när man tar ut en procent under en så lång tid som kanske 40 år eller mer, växer den ynka procenten till ett avgiftsmonster som äter upp stora delar av ditt pensionskapital. 

se_upp_for_monstret_litenPuff.svg

Så har vi räknat

  • Avgift i Alecta: Vi har räknat på Alectas avgift inom ITP 1 som är 0,05 procent, men även inkluderat kostnaden för att förvalta kapitalet, som för närvarande är 0,03 procent i Alecta. I beräkningen drar vi alltså årligen av 0,08 procent från kapitalet. Vi har inte räknat med den avgift valcentralen tar ut på den inbetalda premien. Vi har heller inte beaktat Alectas avgiftstak som innebär att avgiften aldrig kan överstiga 480 kr per år.
  • Vi har räknat med premieinbetalningar enligt ITP 1. 4,5 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lön över det.
  • Vi har räknat med en årlig inflation på 2 procent. För att resultaten ska vara uttryckta i dagens penningvärde (dagens köpkraft) har vi dragit av inflationsantagandet i våra antaganden om avkastning, och löneutveckling. Vi kallar detta för reala antaganden. 
  • Vi har antagit att den reala löneökningen i samhället är 0,5 procent när vi räknar fram inkomstbasbeloppets utveckling.
  • Vi har antagit att tjänstemännens reala löneökningar är 4,5 procent vid 25 års ålder för att därefter successivt sjunka med ålder ned till 0 procent vid 65 års ålder.
  • Vi har antagit en real avkastning på 3,15 procent fram till 65 år och 2,25 procent under utbetalning. Avkastningen är angiven före avkastningsskatt och avgifter.
  • Vi har antagit en avkastningsskatt på 0,45 procent på förvaltat kapital.
  • Avgift i annat bolag: För att ge jämförbarhet med Alecta ska den totala avgiften, inklusive kapitalförvaltningskostnader, anges.
  • Avgiften som försvinner på ditt pensionssparande i kronor är räknat fram till 66 års ålder. När vi räknar fram pensionsbeloppet från 66 år tar vi även hänsyn till att avgifterna tas ut under hela ditt liv.

Vid beräkning av din framtida ålderspension använder vi inte Pensionsmyndighetens prognosstandard. Det betyder att den pension vi visar i regel är högre än motsvarande uppgift hos minpension.se. Men beloppen i uträkningen är en prognos och inte ett löfte.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice