Karin, Sjukpension

Här på Alecta placerar vi ITP 1 och all annan premiebestämd tjänstepension i Alecta Optimal Pension.

Alecta Optimal Pension - en bra pension helt enkelt

Alecta Optimal Pension är en tjänstepension med hög andel aktier och en modern tillgångsfördelning. Alecta jobbar enbart med aktivt förvaltad traditionell försäkring och vi har den lägsta totalkostnaden inom ITP.

Alecta Optimal Pension är ett bekvämt och enkelt sparande som är framtaget för att passa de allra flesta. Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det är du som kund som får ta del av vinsten när det går bra för oss. Du får ta del av vinsten varje månad - i form av avkastning.

Du får också en tjänstepension med inbyggd garanti. Det innebär att oavsett om börsen går upp eller går ner garanterar vi alltid en pension som minst motsvarar de premier som din arbetsgivare betalat in. Du kan aldrig få mindre, bara mer.

Om du sedan lägger till en bra avkastning och en av branschens lägsta avgifter så får du en bra och enkel tjänstepension.

Alla bolag som du kan välja att placera din ITP hos har låga avgifter och Alecta har lägst avgifter av alla valbara bolag inom ITP.

För att vara så kostnadseffektiva som möjligt har vi bland annat valt att sköta all kapitalförvaltning i egen regi. Vi har få innehav i vår aktieportfölj och en effektiv försäkringsadministration, vilket gör att vi kan dra nytta av stordriftsfördelarna både i kapitalförvaltningen och i administrationen. Allt detta tillsammans gör att vi har unikt låga kostnader för förvaltningen och den lägsta totalkostnaden inom ITP.

LÄS MER

Avgifterna för ITP 1 och ITPK

Vi placerar dina pensionspengar i noga utvalda aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter i Sverige, Europa och USA. Vi har en hög aktieandel och en bra tillgångsfördelning. Det gör att vi har en bra avkastning tillsammans med en balanserad risknivå.

Vi sköter all förvaltning i egen regi och vi lägger ner mycket tid på varje investering och har regelbundna möten med bolagen i vår portfölj för att skapa oss en god uppfattning om deras verksamhet. Hittills har vår strategi var framgångsrik och Alecta Optimal Pension har haft bäst avkastning inom ITP sedan starten 2007.

Grafen visar hur 100 kr har utvecklats sedan starten av Alecta Optimal Pension.

Hållbara investeringar

Alecta är ett av de största bolagen på den svenska finansmarknaden. Vi är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Det gör att vi har stora möjligheter att vara med och påverka de bolag vi investerar i.

Vårt mål är att vara med och skapa långsiktiga värden både för företagen och i samhället i stort.

Läs mer

Avkastningen för Alecta Optimal Pension
Alectas hållbarhetsarbete

Har du ITP 1 eller ITPK gör du ditt val hos Collectum

Du kan välja Alecta för din premiebestämda tjänstepension. Det gör du hos din valcentral Collectum

Men du behöver inte välja om du inte vill. Om du är privatanställd tjänsteman behöver du inte göra något val. Alecta är icke-valsbolag inom ITP. Icke-valsbolaget är det bolag som har hand om din tjänstepension om du inte gör ett eget val. Vi på Alecta är och har varit icke-valsbolag de senaste 10 åren – ända sedan systemet infördes. Ett faktum som vi är mycket stolta över.

Om du har ett annat avtal än ITP

Tillhör du ett annat avtalsområde gör du valet hos den valcentral som har hand om ditt avtalsområde.

Avtalsområde Valcentral där du gör ditt val
Avtalspension SAF-LO - privatanställd arbetare Fora
PA 16 avd 1 och avd 2- Statligt anställd SPV
FTP 1 och FTP 2 - Privatanställd tjänsteman i försäkringsbranschen Valcentralen
PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS - Anställd i kommunalt bolag Pensionsvalet
KAP-KL/AKAP-KL - anställd i kommun eller landsting Pensionsvalet Valcentralen

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice