Avgifternas betydelse

Du får vad du betalar för är en regel som ofta gäller. Men det är inte riktigt sant när det gäller pensionen. Snarare tvärtom. Håller du koll på avgifterna kan du höja din pension.

För varje krona du betalar i avgift försvinner lika mycket från din framtida pension. Dessutom går du miste om den avkastning du hade fått om avgiftspengarna hade fått stanna kvar och ge avkastning år efter år.

En procent hit eller dit i avgift låter inte mycket. Men med tiden blir det mycket pengar och pensionssparande handlar ju ofta om sparande i 40 år. Med en procent i avgift under de åren minskar pensionskapitalet med en femtedel. Och med tre procents avgift äts halva pensionskapitalet upp.

Testa själv!

Med en total avgift på 0,13 procent inom ITP har Alecta Optimal Pension en av branschens lägsta avgifter. Testa i snurran hur olika avgifter påverkar din pension jämfört med  Alecta Optimal Pension.

Ordförklaringar

Diagrammet visar andelen av ditt totala kapital som försvinner på grund av avgifter och förlorad avkastning.

0 kr Avgift hos valt bolag: 0%
0 kr Avgift hos Alecta: 0%
Din ålder
Din lön
Avgift

Så här har vi räknat

Var informationen användbar för dig?